KArWeI KetenArchitectuur Werk en Inkomen Versie 2.5

VOORWOORD

Voor u ligt versie 2.5 van de KetenArchitectuur Werk en Inkomen (Karwei). Deze versie is een noodzakelijke update die naar onze mening recht doet aan de veranderingen op het gebied van werk en inkomen. Met deze hernieuwde versie geven we invulling aan het verzoek van het Opdrachtgeversberaad om de SUWI Ketenarchitectuur te actualiseren.

Een belangrijk uitgangspunt voor deze versie is de veranderende samenwerking tussen de ketenpartners. De focus ligt op meer gemeenschappelijke inzet van voorzieningen. Herkenbaarheid en effectiviteit voor de klant enerzijds en efficiëntie voor de uitvoering anderzijds zijn hierbij de leidraad.

Architectuur is en blijft een belangrijk hulpmiddel om de voordelen die ICT in potentie biedt effectief en efficiënt aan te wenden. Daarom zal deze ketenarchitectuur ook de maatstaf zijn voor de beoordeling van voorgenomen ketenveranderingen en de gevolgen daarvan voor de inzet van ICT.

Deze versie is niet alleen geactualiseerd, maar ook op een andere manier ingedeeld. Karwei is niet meer een pak papier met veel informatie. Karwei versie 2.5 bestaat nu uit één hoofddocument met vier verdiepende themadocumenten. De toegankelijkheid is hierdoor flink toegenomen.

Samenwerken slaagt bij een gezamenlijke context en doel, ondersteund door een set heldere afspraken. Deze ketenarchitectuur beoogt hieraan een bijdrage te leveren.

Utrecht, november 2015

 

Colofon

Auteurs Versie 2.5

Toine Beunes (IB), Sheila Ghosh (BKWI), Willem Kossen (BKWI), Eric Nijenhuis (UWV), Ronald de Zwart (KING), Ingrid Claassen (redactie)

Titel

KetenArchitectuur Werk en Inkomen 2.5

Opdrachtgever

Opdrachtgeversberaad

Status

Definitief

 

 

Documenthistorie

Datum

Versie/Status

Wijziging

Oktober 2010

Mei 2014

Ketenarchitectuur 2.0

1e draft Ketenarchitectuur 2.1

 

Eerste opzet van de Ketenarchitectuur 2.1

November 2014

voor initiële review 2.1

1e volledige versie die ter review is voorgelegd aan beperkte groep voorafgaand aan brede review

Juni 2015

Ketenarchitectuur 2.2 / 2.3

Naar aanleiding van review document gesplitst in hoofddocument en toelichting in themadocumenten.

Juni 2015

Ketenarchitectuur 2.4

Aangeboden voor oordeel op reviewwaardigheid. Oordelen ontvangen van René van den Berg, Henk Geurtsen, Ilse Klaver, Robin van der Krocht, Brenda Langedijk, Peter Valkenburg en René Wiedeman.

Juli 2015

 

November 2015

Ketenarchitectuur 2.5 ter review aangeboden

Ketenarchitectuur 2.5

Diverse aanscherpingen doorgevoerd.

 

Commentaren verwerkt van BKWI, IB, KING, SVB en UWV.

 

 

Goedkeuring

Datum                       Naam

10-11-2015

Agendacommissie Opdrachtgeversberaad

18-11-2015

Opdrachtgeversberaad