Suwinet-Meldingen

Naast opvraagfunctionaliteiten (Suwinet-Inkijk en Suwinet-Inlezen) waarmee gegevens opgehaald worden, is op Suwinet ook functionaliteit beschikbaar om gegevens gestructureerd over te dragen. Hiervoor gebruiken we Suwinet-Meldingen.

Suwinet-Meldingen bestaat uit vooraf gedeĀ­finieerde berichten die worden ingelezen door de automatiseringssystemen van de ontvangende partij en daar desgewenst een werkproces kunnen opstarten.

Zo worden aanvragen om uitkering krachtens de Participatiewet door de professionalmodule van UWV doorgezonden naar de gemeenten. Vervolgens wordt bij de gemeenten een proces gestart om de rechtmatigheid en de hoogte van de aangevraagde uitkering te bepalen.

De Voordelen

Partijen hoeven niet meer handmatig gegevens over te brengen van de ene naar de andere overheidsorganisatie, waardoor er minder fouten gemaakt worden.

Doordat gegevens door middel van Suwinet-Meldingen 'real time' doorgegeven worden aan de juiste instantie, vindt er een snelle verspreiding en hergebruik van gegevens plaats en worden klanten sneller geholpen.