Melden van kwetsbaarheden in onze systemen

Bij BKWI vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen.

Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen zo optimaal mogelijk te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

  • bij het constateren van kwetsbaarheden uw bevindingen te mailen naar suwidesk@bkwi.nl.
  • de kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld het downloaden, veranderen of verwijderen van gegevens. Wij nemen uw melding altijd serieus en gaan elk vermoeden van een kwetsbaarheid uitzoeken, ook zonder ‘bewijs’ deel.
  • de geconstateerde kwetsbaarheid niet te delen met anderen totdat het is opgelost.
  • geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
  • ons voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen analyseren oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

  • wij reageren binnen 7 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
  • wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij er een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt.
  • wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van de kwetsbaarheid.

Geen juridische gevolgen:

Als u zich aan deze regels houdt, dan doen wij geen aangifte tegen u. Wij behandelen uw melding strikt vertrouwelijk. Ook delen we geen persoonlijke gegevens met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is of als dit moet op basis van een rechterlijke uitspraak.

Wij streven ernaar om alle kwetsbaarheden zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over de kwetsbaarheid nadat het is opgelost.