Suwinet-Inlezen

Gegevens van diverse bronnen direct in de eigen bedrijfsapplicatie inlezen en/of laten voorinvullen op elektronische aanvraagformulieren. Suwinet-Inlezen maakt dat mogelijk voor overheidsorganisaties. Het gaat dan vanzelfsprekend alleen om die gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taken.

Gemeentelijke Belastingdeurwaarders kunnen via Suwinet-Inlezen informatie voor beslaglegging inlezen in hun systeem. Daarnaast worden gegevens van gemeenten op het gebied van werk en inkomen, van UWV en van de BRP (Basisregistratie Personen) via MijnOverheid.nl aan de burger getoond.

Ook worden gegevens uit de BRP geleverd aan de e-Intake voor het voorinvullen van gegevens, zoals het inschrijven voor werk en het aanvragen van WW en bijstand.

De voordelen van Suwinet-Inlezen

Medewerkers van overheidsorganisaties krijgen met Suwinet-Inlezen snel inzicht in de situatie van de klant. Zo krijgt de klant actuelere gegevens getoond bij een elektronische aanvraag. Ook is er door het directe inlezen van de gegevens (voorinvulling) minder kans op fouten.

De efficiëntere processen leveren een kortere doorlooptijd van aanvragen op en een administratieve lastenverlichting voor zowel burgers als professional.

Hoe vraag ik het aan?

Gemeenten die voor het leggen van derdenbeslag gebruik willen maken van Suwinet-Inlezen, sluiten een gegevensleveringsovereenkomst af met UWV. Gemeenten kunnen dit aanvragen bij UWV, via het portaal van UWV Gegevensdiensten.

Verantwoording beveiliging Suwinet-Inlezen door gemeenten

In het kader van de jaarlijkse verantwoording over de beveiliging van Suwinet leggen ook de gemeentelijke afdelingen waar gemeentelijke belastingdeurwaarders onder vallen verantwoording af over het gebruik van Suwinet-Inlezen.

DKD-Inlezen

Naast Suwinet-Inlezen is er ook DKD-Inlezen. DKD-Inlezen wordt gebruik voor het inlezen van gegevens voor de uitvoering van de Bijstand/Participatiewet.

DKD-Inlezen is in beheer bij het Inlichtingenbureau; het aanvraagformulier met de aansluitvoorwaarden voor DKD-Inlezen kunt u aanvragen via servicedesk@inlichtingenbureau.nl.