Suwinet-Autorisatie

Suwinet-Autorisatie is bedoeld voor partijen die zijn aangesloten op Suwinet-Inkijk om daarin gebruikers te beheren of om gebruikers te beheren voor een applicatie die ze willen aanbieden aan dezelfde gebruikersgroep. Hierbij dient deze applicatie wel via Suwinet bereikbaar te zijn.

De Voordelen

  • Hergebruik van Suwinet-Autorisatie betekent gecentraliseerd gebruikersbeheer; geen dubbele kosten voor onderhoud door hergebruik van autorisatieprocessen en middelen.
  • Door registratie van autorisatierollen is een handig overzicht beschikbaar van welke partijen gebruik maken van welke autorisaties.
  • De stapelbare autorisaties, waarbij aan één gebruiker meerdere autorisaties kunnen worden toegewezen, maken het mogelijk op een efficiënte wijze autorisaties aan gebruikers toe te wijzen.

Beschikbare documenten

Voorbeeldbrieven aanmelden/wijzigen contactpersoon

Voor het aanmelden van een nieuwe contactpersoon dient u de juiste contactgegevens door te geven met behulp van onderstaande voorbeeldbrieven voor applicatiebeheerders, gemandateerden en security-officers.

Aanvragen Suwinet-Mail

Als uw organisatie nog niet beschikt over Suwinet-Mail kunt u dit bij ons aanvragen.

Disclaimer:

De afnemer geeft wijzigingen zo spoedig mogelijk schriftelijk door. BKWI is gerechtigd de aangeleverde gegevens als juist te blijven beschouwen tot er nieuwe gegevens door de afnemende organisatie worden meegedeeld.

Uitleg begrippen

  • Applicatiebeheerder

Binnen de organisatie het aanspreekpunt en de verantwoordelijke voor het beheer van de applicatie Suwinet.

  • Gemandateerde

Binnen de organisatie gemachtigd tot het aanvragen en ontvangen van specifieke rapportages aangaande het gebruik van Suwinet.

  • Security Officer

Binnen de organisatie het aanspreekpunt en de verantwoordelijke voor alle activiteiten, op het gebied van informatiebeveiliging rondom Suwinet en rapporteert direct aan B&W.