Suwinet-Autorisatie

Suwinet-Autorisatie is bedoeld voor partijen die zijn aangesloten op Suwinet-Inkijk om daarin gebruikers te beheren of om gebruikers te beheren voor een applicatie die ze willen aanbieden aan dezelfde gebruikersgroep. Hierbij dient deze applicatie wel via Suwinet bereikbaar te zijn.

De Voordelen

  • Hergebruik van Suwinet-Autorisatie betekent gecentraliseerd gebruikersbeheer; geen dubbele kosten voor onderhoud door hergebruik van autorisatieprocessen en middelen.
  • Door registratie van autorisatierollen is een handig overzicht beschikbaar van welke partijen gebruik maken van welke autorisaties.
  • De stapelbare autorisaties, waarbij aan één gebruiker meerdere autorisaties kunnen worden toegewezen, maken het mogelijk op een efficiënte wijze autorisaties aan gebruikers toe te wijzen.

Beschikbare documenten

Voorbeeldbrieven aanmelden/wijzigen contactpersoon

Voor het aanmelden van een nieuwe contactpersoon dient u de juiste contactgegevens door te geven met behulp van onderstaande voorbeeldbrieven voor applicatiebeheerders, gemandateerden en security-officers.

Ondertekening

Om uw aanvraag zo spoedig mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat de aanvraag zo volledig mogelijk wordt geleverd. Daarbij is de ondertekening van belang omdat zonder de juiste ondertekening de aanvraag niet kan worden verwerkt.

  • Applicatiebeheerder/Gemandateerde

De ondertekening voor aanmelding van een applicatiebeheerder mag worden gedaan door een bij BKWI geregistreerde security officer welke onder hetzelfde organisatieonderdeel valt als de betreffende aanvraag (bijvoorbeeld: applicatiebeheerder wordt aangemeld voor organisatieonderdeel GSD, dan dient de security officer ook werkzaam te zijn binnen GSD en hiervoor bij BKWI te zijn aangemeld om te mogen ondertekenen.

Een security officer geregistreerd voor RMC mag dus niet tekenen voor een aanmelding applicatiebeheerder GSD.

  • Security Officer

De ondertekening voor de aanmelding van een Security Officer moet worden gedaan door college B&W of gemeentesecretaris of directeur.

De security officer mag en kan zijn eigen aanmelding als gemandateerde eventueel ook ondertekenen, mits het organisatieonderdeel gelijk is (een security officer voor GSD mag dan ook alleen zijn aanvraag ondertekenen voor GSD).

Disclaimer:

De afnemer geeft wijzigingen zo spoedig mogelijk schriftelijk door. BKWI is gerechtigd de aangeleverde gegevens als juist te blijven beschouwen tot er nieuwe gegevens door de afnemende organisatie worden meegedeeld.

Uitleg begrippen

  • Applicatiebeheerder

Binnen de organisatie het aanspreekpunt en de verantwoordelijke voor het beheer van de applicatie Suwinet.

  • Gemandateerde

Binnen de organisatie gemachtigd tot het aanvragen en ontvangen van specifieke rapportages aangaande het gebruik van Suwinet.

  • Security Officer

Binnen de organisatie het aanspreekpunt en de verantwoordelijke voor alle activiteiten (inclusief het aanmelden van contactpersonen (gemandateerde en/of applicatiebeheerders)), op het gebied van informatiebeveiliging rondom Suwinet en rapporteert direct aan B&W (of binnen een ZBO aan de Raad van Bestuur/Directie​).