Suwinet-Autorisatie

Suwinet-Autorisatie is bedoeld voor partijen die zijn aangesloten op Suwinet-Inkijk om daarin gebruikers te beheren of om gebruikers te beheren voor een applicatie die ze willen aanbieden aan dezelfde gebruikersgroep. Hierbij dient deze applicatie wel via Suwinet bereikbaar te zijn.

De Voordelen

  • Hergebruik van Suwinet-Autorisatie betekent gecentraliseerd gebruikersbeheer; geen dubbele kosten voor onderhoud door hergebruik van autorisatieprocessen en middelen.
  • Door registratie van autorisatierollen is een handig overzicht beschikbaar van welke partijen gebruik maken van welke autorisaties.
  • De stapelbare autorisaties, waarbij aan één gebruiker meerdere autorisaties kunnen worden toegewezen, maken het mogelijk op een efficiënte wijze autorisaties aan gebruikers toe te wijzen.

Beschikbare documentatie

Aanmeld- of wijzigingsformulieren contactpersoon

Voor het aanmelden van een nieuwe contactpersoon dient u de juiste contactgegevens door te geven met behulp van onderstaande aanmeld- of wijzigingsformulieren voor applicatiebeheerders, gemandateerden en security-officers.