Aanmeld- of wijzigingsformulier ZBO Security Officer v3.0

Aanmeld- of wijzigingsformulier ZBO Security Officer v3.0

Aanmeld- en wijzigingsformulier Security Officer - ZBO

Met dit aanmeld- en wijzigingsformulier informeert u het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) over de aanmelding en/of wijziging van de onderstaande personen/personen als security officer voor uw organisatie.

De security officer is binnen de organisatie het aanspreekpunt en de verantwoordelijke voor alle activiteiten (inclusief het aanmelden van contactpersonen (gemandateerde en/of applicatiebeheerders)), op het gebied van informatiebeveiliging rondom Suwinet en rapporteert direct aan de Raad van Bestuur/Directie.

Stuur dit aanmeldformulier volledig ingevuld én ondertekend naar: suwidesk@bkwi.nl

 

Security Officer

Aanhef

     ☐ Dhr.                       ☐ Mevr.

Naam

 

Voorletter(s)

 

Functie

 

Telefoon

 

E-mail

 

Loginnaam

 

 

Organisatie

 

 

 
De volgende persoon is niet langer belast met de functie van security officer

Initialen

 

 

Achternaam

 

 

Loginnaam

 

 

 

Met de ondertekening van deze aanvraag verklaart u:

  1. dat Afnemer de aangegeven wijzigingen wil aanbrengen;
  2. rechtsgeldig bevoegd te zijn wijzigingen aan te brengen voor/namens de Afnemer;
  3. wijzigingen in de bij deze aanvraag op te geven gegevens onverwijld door te geven aan de servicedesk van BKWI (suwidesk@bkwi.nl);

  

VOOR AKKOORD AFNEMER:

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

Ondertekenaar

Aanhef

     ☐ Dhr.                       ☐ Mevr.

Naam

 

Voorletter(s)

 

Functie

 

Telefoon

 

E-mail

 

Handtekening

 

 

 

 

 

Plaats

 

 

 

Datum