Suwinet-Inkijk biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om persoonsgegevens van burgers, die bij verschillende organisaties of basisregistraties zijn opgeslagen, te raadplegen in één webtoepassing.

Lees meer over Suwinet-Inkijk in de factsheet Suwinet-Inkijk en in het overzicht wie Suwinet mag gebruiken en waarvoor.

Welke bronnen en gebruikers zijn er aangesloten?

In het schema bronnen en gebruikers staat schematisch aangegeven welke organisaties Suwinet gebruiken en welke organisaties gegevens leveren aan Suwinet. In het overzicht BKWI en Suwinet in vogelvlucht wordt een en ander verder uitgelegd.

De organisaties die Suwinet-Inkijk gebruiken, raadplegen niet altijd alle gegevens van de beschikbare bronnen. Alleen die gegevens waarvoor een wettelijke basis (doelbinding) is en die dus noodzakelijk zijn voor de uitvoering van wet- en regelgeving, worden getoond via de eigen Overzichtspagina.

In het overzicht Suwinet gebruikers doel en bron is weergegeven welke partijen er gebruik maken van Suwinet, voor welk doel en om welke gegevens te raadplegen.

Wilt u aansluiten op Suwinet-Inkijk?

Gemeenten, SVB en UWV wisselen onderling gegevens uit op basis van de wet SUWI. Als een niet-Suwipartij dit ook wil doen moet er voldaan worden aan het aansluitprotocol GeVS. In het document Gegevens raadplegen van de keten van W&I via GeVS staat meer informatie over dit protocol.

Ook kunnen de volgende gemeentelijke afdelingen voor bepaalde wettelijke taken gebruik maken van Suwinet:

Gebruikt u voor het eerst Suwinet-Inkijk?

Staat u op het punt om voor het eerst Suwinet-Inkijk te gebruiken? Dan is het goed als u eerst alle ins en outs van Suwinet-Inkijk weet: hoe werkt het, wat kunt u ermee, en nog veel meer.

We hebben hiervoor meerdere hulpmiddelen u:

Met deze hulpmiddelen krijgt u een goed beeld van wat er allemaal mogelijk is met Suwinet-Inkijk, en hoe u het moet gebruiken.

Rapportages gebruik Suwinet

Vanzelfsprekend wordt over het gebruik van de verschillende diensten op Suwinet gerapporteerd aan de aangesloten organisaties. Meer informatie vindt u bij Suwinet-Rapportages.

Organisaties die Suwinet gebruiken moeten zich verantwoorden over de beveiliging van Suwinet. Meer informatie hierover staat op de pagina over de SUWI-Verantwoordingsrichtlijn.

Whitelist

Organisaties kunnen bij het opvragen van gegevens in Suwinet-Inkijk een ‘filter’ (whitelist) gebruiken dat regelt dat hun medewerkers alleen gegevens op kunnen vragen van de burgers die tot hun werkvoorraad (klantenbestand) behoren. Meer informatie hierover staat in het document Onderhouden Werkvoorraad.

Het beheer van de whitelist ligt tijdelijk bij BKWI. In de toekomst is het wenselijk dat het beheer bij de gemeenten zelf komt te liggen.

Overzicht historie gegevens Suwinet Services

Er is een overzicht beschikbaar waarin per bron te zien is welke gegevens er beschikbaar zijn in Suwinet Services en tot hoe ver deze gegevens terug gaan.

Overzicht historie gegevens Suwinet Services

Documenten Toegankelijkheidsverklaring Suwinet-Inkijk