Suwinet-Inkijk

Hoe makkelijk is het als er één systeem zou zijn waarin overheidsorganisatie persoonsgegevens van burgers, op een veilige manier kunnen raadplegen?

Goed nieuws, dat systeem is er: Suwinet-Inkijk! Al vele jaren een beproefd concept.

Met Suwinet-Inkijk bieden we overheidsorganisaties een webtoepassing waarin ze op een veilige manier persoonsgegevens van burgers, die bij verschillende organisaties en basisregistraties zijn opgeslagen, kunnen raadplegen.

Vanzelfsprekend op een goede en veilige manier, want organisaties krijgen alleen die gegevens te zien die zij wegens hun wettelijke taak mogen zien. Gegevens die niet nodig zijn, krijgen ze niet te zien. Hiermee wordt het principe proportionaliteit toegepast.

Wilt u aansluiten op Suwinet-Inkijk?

Gemeenten, SVB en UWV wisselen onderling gegevens uit op basis van de wet SUWI. Als een niet-Suwipartij dit ook wil doen moet er voldaan worden aan het aansluitprotocol GeVS.

De volgende gemeentelijke afdelingen kunnen voor bepaalde wettelijke taken gebruik maken van Suwinet:

Voor samenwerkingsverbanden die voor de gemeentelijke uitvoeringstaken op het gebied van de Participatiewet, IOAW en IOAZ één login willen gebruiken is een speciale procedure.

Lees meer over Suwinet-Inkijk in de factsheet Suwinet voor gemeenten. Heeft uw gemeente/gemeentelijke afdeling of samenwerkingsverband inhoudelijke vragen over het raadplegen van Suwinet? Deze kunt u die indienen bij de VNG via info@vng.nl of 070-373 8393.

Gebruikt u voor het eerst Suwinet-Inkijk?

Staat u op het punt om voor het eerst Suwinet-Inkijk te gebruiken? Dan is het goed als u eerst alle ins en outs van Suwinet-Inkijk weet: hoe werkt het, wat kunt u ermee, en nog veel meer.

Whitelist

Voor organisaties die Suwinet-Inkijk gebruiken is er een ‘filter’ (whitelist) beschikbaar dat regelt dat hun medewerkers alleen gegevens op kunnen vragen van de burgers die tot hun werkvoorraad (klantenbestand) behoren. Meer informatie hierover staat op de pagina Onderhouden Werkvoorraad/bijwerken whitelist. Het beheer van de whitelist ligt bij BKWI.

Overzicht historie gegevens Suwinet Services

Op de pagina 'Historie gegevens Suwinet Services' ziet u per bron welke gegevens er beschikbaar zijn in Suwinet Services en tot hoe ver deze gegevens terug gaan.

Documenten Toegankelijkheidsverklaring Suwinet-Inkijk