Keten Schulden en derdenbeslag

Wat doen wij voor de Keten Schulden en derdenbeslag

BKWI zet zich ook in voor de Keten Schulden en derdenbeslag nu het kabinet maatregelen neemt om het aantal mensen met problematische schulden terug te dringen en mensen met schulden beter te helpen. BKWI is gevraagd om mee te werken aan een centrale voorziening voor de vereenvoudiging beslagvrije voet en om voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Suwinet-Inkijk beschikbaar te stellen.

Schulden en derdenbeslag

Binnen de Keten voor schulden en derdenbeslag wordt door een groot aantal overheidspartijen zoals SVB, LBIO, CJIB, gemeenten en waterschappen gewerkt aan de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en het traject dat moet leiden tot een betere gegevensuitwisseling over schulden (de wet Stroomlijning Keten voor Derdenbeslag). Dit alles in het kader van een brede schuldenaanpak.

Met de brede schuldenaanpak neemt het kabinet maatregelen om het aantal mensen met problematische schulden terug te dringen en mensen met schulden beter te helpen. Deze brede schuldenaanpak kent drie actielijnen: het voorkomen van problematische schulden, het ontzorgen en ondersteunen (snel en goed helpen) van burgers met schulden en een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso.