Keten Schulden en derdenbeslag

Wat doen wij voor de Keten Schulden en derdenbeslag

BKWI zet zich ook in voor de Keten Schulden en derdenbeslag nu het kabinet maatregelen neemt om het aantal mensen met problematische schulden terug te dringen en mensen met schulden beter te helpen. BKWI is gevraagd om mee te werken aan een centrale voorziening voor de vereenvoudiging beslagvrije voet.

Schulden en derdenbeslag

Binnen de Keten voor schulden en derdenbeslag wordt door een groot aantal overheidspartijen zoals SVB, LBIO, CJIB, gemeenten en waterschappen gewerkt aan de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en het traject dat moet leiden tot een betere gegevensuitwisseling over schulden (de wet Stroomlijning Keten voor Derdenbeslag). Dit alles in het kader van een brede schuldenaanpak.

Met de brede schuldenaanpak neemt het kabinet maatregelen om het aantal mensen met problematische schulden terug te dringen en mensen met schulden beter te helpen. Deze brede schuldenaanpak kent drie actielijnen: het voorkomen van problematische schulden, het ontzorgen en ondersteunen (snel en goed helpen) van burgers met schulden en een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso.

Wet Vereenvoudiging Beslagvrije voet

De invoering van de wet Vereenvoudiging Beslagvrije voet op 1 januari 2021, beschermt het recht van de schuldenaar om een minimumbedrag (de beslagvrije voet) over te houden voor een basis in het levensonderhoud. De vereenvoudiging van de regels betekent dat de beslagvrije voet op een eenduidige wijze vastgesteld wordt, minder afhankelijk is van informatie van de schuldenaar zelf en dat het bedrag door de schuldenaar gecontroleerd kan worden. Een coördinerend deurwaarder zorgt daarbij, als centraal aanspreekpunt, voor de verdeling en inning van de schulden.

BKWI ontwikkelt een centrale voorziening

BKWI is door het ministerie van SZW gevraagd om een centrale voorziening voor de vBVV te ontwikkelen. Dit doen wij samen met de Stichting Inlichtingenbureau. Met deze centrale voorziening kunnen beslagleggende (overheids)partijen de beslagvrije voet uitrekenen.