Privacy statement BKWI en Suwinet

Wat is Suwinet?

Suwinet is een netwerk dat UWV, SVB en gemeentelijke sociale diensten gebruiken om onderling gegevens uit te wisselen. Dit zijn gegevens over werk, inkomen, vermogen en re-integratie.

Een aantal van deze gegevens komt ook van andere overheidsorganisaties zoals RDW, DUO en Kadaster.

En tot slot zijn er andere publieke organisaties, zoals CAK, IND of gemeentelijke belastingdeurwaarders die Suwinet gebruiken om gegevens van UWV, SVB en gemeentelijke sociale diensten over werk en inkomen in te zien.

Dit is wettelijk geregeld in artikel 62 van de Wet SUWI en artikel 5.23 van het Besluit Suwi.

Wat is BKWI?

BKWI, onderdeel van UWV, is de beheerder van Suwinet. Wij zorgen dat de uitwisseling van de gegevens goed verloopt en passen als dat nodig is de software aan. Wij zien alleen uw gegevens als een organisatie onze hulp vraagt bij het gebruik van Suwinet. Dat noteren we dan meteen. We kunnen hierdoor controleren dat onze medewerkers alleen gegevens op Suwinet bekijken als ze hiervoor een goede reden hebben.

Dit is wettelijk geregeld in artikel 62 van de Wet SUWI en artikel 5.21 van het Besluit SUWI.

Soorten gegevens

Er gaan ieder jaar miljoenen gegevens over Suwinet en dat zijn bijna allemaal persoonsgegevens.

Je kunt ze verdelen in:

  • identificerende gegevens, zoals naam, adres en BSN (burgerservicenummer)
  • gegevens over iemands gezin of de mensen met wie hij of zij samenwoont
  • gegevens over iemands arbeidsverleden, dus waar iemand allemaal gewerkt heeft en hoe lang.
  • gegevens over arbeidsinkomsten
  • vermogensgegevens, over eigendommen zoals huizen en auto’s
  • uitkeringsgegevens
  • arbeidsongeschiktheidsgegevens
  • gegevens over sancties (straffen) of maatregelen, bijvoorbeeld als mensen zich niet aan de voorwaarden van een uitkering houden.
  • bemiddelingsgegevens, voor het zoeken van een nieuwe baan.
  • re-integratiegegevens, over weer aan het werk gaan na ziekte bijvoorbeeld

Dit is wettelijk geregeld in artikel 9 en 10 van de AVG

Wie bekijkt de gegevens?

Bij UWV, SVB, sociale diensten van gemeenten en nog een aantal andere overheidsorganisaties kunnen mensen gegevens opvragen via Suwinet. Er zijn hele precieze regels voor wie welke gegevens mag inzien, maar de hoofdregel is dat iemand alleen gegevens mag opvragen om een wettelijke taak (zoals het beslissen over een bijstandsuitkering) goed uit te voeren.

Deze publieke organisaties kijken regelmatig zelf na of dat ook echt volgens de regels gebeurt en de Privacy Coördinator en de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen dit ook controleren.

Dit is wettelijk geregeld in artikel 62 van de Wet SUWI, artikel 5.23 van het Besluit SUWI en artikel 5 en 6 van de AVG.

Waarvoor gebruiken ze de gegevens?

Suwinet-gegevens worden gebruikt bij het aanvragen, toekennen en verwerken van uitkeringen, zoals WW, Bijstand of Wajong en om mensen te helpen werk te vinden, bijvoorbeeld mensen met een beperking.

In de tabel 'wie levert aan wie en waarom' staat welke publieke organisaties gegevens van welke bron gebruiken, waar in de wet staat dat dat mag en voor welke wettelijke taak ze deze gegevens mogen gebruiken.

Dankzij Suwinet hoeft u niet zelf met loonstrookjes en andere papieren op pad om bijvoorbeeld een uitkering aan te vragen. De gegevens die de overheid al van u heeft, hoeft u niet nog een keer op te geven.

Mogen ze die gegevens wel gebruiken?

Alle gegevens die over Suwinet gaan, zijn nodig voor de uitvoering van wetten, zoals de Participatiewet. Als in de wet staat dat organisaties die gegevens van elkaar mogen ontvangen, hoeven ze u daar geen toestemming meer voor te vragen. In de tabel “wie levert aan wie en waarom” kunt u zien in welk wetsartikel dit staat.

De ontvangen gegevens mogen niet voor andere doelen gebruikt worden.

Bewaren van gegevens

We hebben op Suwinet niet te maken met bewaartermijnen, omdat we de gegevens die we uitwisselen niet bewaren. Dat doen de organisaties die de gegevens beheren zelf.

We houden wel bij welke Suwinetgebruikers welke gegevens opvragen (we noemen dat logging). Zo kunnen we achteraf nog zien of gegevens verkeerd gebruikt zijn. We bewaren deze logging 18 maanden.

Dit is wettelijk geregeld in artikel 5 lid 1 sub e van de AVG.

Gegevens naar het buitenland sturen

We sturen geen gegevens door naar andere landen.

Correctie

Omdat we zelf geen gegevens in huis hebben, kunnen we ze niet voor u corrigeren, als dat nodig zou zijn. Daarvoor moet u bij de bron zijn, bijvoorbeeld de Basisregistratie Persoonsgegevens als het om uw adres gaat.

Dit is wettelijk geregeld in artikel 16 AVG.

Inzage

We zijn verplicht u te vertellen welke publieke organisaties via Suwinet gegevens over u hebben opgevraagd. Daar moet u wel zelf om vragen in een inzageverzoek. Meer informatie hierover leest u op de pagina 'wat doet BKWI met mijn gegevens?'

Als u wilt weten waarom uw gegevens zijn bekeken, moet u dat zelf bij die organisaties navragen. Wij weten dat namelijk niet.

Voor bepaalde publieke organisaties en/of taken mogen we niet vertellen of ze gegevens over u hebben opgevraagd, omdat in de wet staat dat dit niet mag.

Het inzagerecht is wettelijk geregeld in artikel 15 van de AVG en Bijlage I van de Regeling SUWI.

De uitzonderingen staan in artikel 23 van de AVG en in artikel 41 van de Uitvoeringswet AVG.

Andere rechten

Volgens de privacywet heeft u nog meer rechten dan alleen correctie en inzage. U kunt bijvoorbeeld vragen om gegevens te wissen of verbieden dat gegevens over u bewaard worden, maar voor Suwinet-gegevens gaat dat vaak niet op, omdat deze gegevens nodig zijn om wetten uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld niet uw adres laten schrappen door de gemeente.

Dit is wettelijk geregeld in artikel 17 t/m 20 van de AVG.

Klachten

Als u vindt dat we niet goed met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u bij de Privacy Coördinator van BKWI een klacht indienen (de contactgegevens staan onderaan deze pagina) of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Privacy Coördinator BKWI

privacy@bkwi.nl

St. Jacobsstraat 400

3511 BT UTRECHT

088-751 3700