Wat doet BKWI met mijn gegevens?

Wat doet BKWI met mijn gegevens?

Overheden slaan gegevens op over burgers, bijvoorbeeld om uw aanvraag voor een uitkering te kunnen beoordelen. Als hiervoor in de wet een mogelijkheid bestaat delen ze deze gegevens met andere overheden.

Het delen van gegevens gebeurt onder andere via Suwinet. In Suwinet worden deze gegevens niet opgeslagen maar alleen getransporteerd binnen de overheid.

BKWI heeft geen gegevens over u

BKWI bewaart zelf dus geen gegevens over u. Onze taak is ervoor te zorgen dat gegevens over u die bij een bepaalde overheidsorganisatie bekend zijn, op een snelle, makkelijke en veilige manier door andere overheidsorganisaties bekeken kunnen worden. Dit doen wij door middel van Suwinet. Wij zorgen dus alleen voor het online vervoer van deze gegevens; wij slaan zelf niets van deze gegevens op!

Wat wij wel doen is bijhouden wanneer en door wie uw gegevens bekeken zijn. Omdat BKWI geen gegevens over u opslaat, kunt u bij ons niet terecht voor het opvragen of wijzigen van gegevens. Wel kunt u bij ons terecht voor een overzicht van welke overheidsorganisatie uw gegevens heeft bekeken via Suwinet.

U kunt een verzoek per post hiertoe opsturen naar BKWI, onder vermelding van uw naam, BSN, geboortedatum en contactgegevens. Dit verzoek moet voorzien zijn van uw handtekening. Tevens dient u een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Indien nodig dient u de voor- en de achterkant te kopiëren.

Wie heeft mijn gegevens dan wel?

U heeft het recht om te weten welke gegevens overheden over u opslaan en aan wie deze gegevens verstrekt (kunnen) worden. Dit staat in artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u wilt weten welke gegevens er over u zijn opgeslagen, dan kunt u de organisatie benaderen die deze gegevens beheert. Hieronder staat welke organisaties die gegevens beheren die via Suwinet getransporteerd worden.

 GEGEVENS OVER UW…
 ONDERDEEL
 BRON

 Banen, nu en in het verleden

 

 UWV

 Bijdragen

 Bijdrage in het kader van de Participatiewet

 Gemeente

 Kinderbijslag

 SVB

 Zorg- en huurtoeslag

 Belastingdienst 

 CV

 

 UWV

 Heffingskortingen

 

 Belastingdienst 

 Inkomsten

 Uitkeringen en salaris

 UWV

 Naam/adres/woonplaats

 

 Gemeente

 Opleidingen

 

 DUO

 Re-integratie

 

 UWV

 

 Gemeente

 Rekeningnummers en saldo

 

 Belastingdienst 

 Relatie/ kinderen

 

 Gemeente

 Uitkeringen

 AOW, Bijstand AOW-gerechtigde leeftijd

 SVB

 Uitkeringen volgens de Participatiewet

 Gemeente

 WW, Ziektewet, WAO, WIA,  WAJONG

 UWV

 Studiefinanciering

 DUO

 Voertuig en verzekering

 

 RDW

 Woning- en    onroerendgoedbezit

 

 Kadaster


Hoe kan ik mijn gegevens inzien?

  • Online

U kunt een deel van uw gegevens inzien via werk.nl 'mijn gegevens inzien' en via mijnoverheid.nl. Op mijnoverheid.nl wordt u tijdelijk omgeleid naar werk.nl. U moet op beide websites inloggen met uw DigiD-code en -wachtwoord. Mensen met een lopende uitkering kunnen op werk.nl correctieverzoeken indienen. In sommige gevallen kunt u via mijnoverheid.nl ook aangeven dat uw gegevens onjuist zijn en vragen om correctie.

  • Schriftelijk verzoek

U kunt uw gegevens ook inzien of corrigeren door een brief sturen. Dit kan bijvoorbeeld aan UWV, SVB of de gemeentelijke sociale dienst van uw gemeente.

Heb ik correctierecht?

Sommige gegevens kunt u laten wijzigen. Dit recht staat in artikel 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Welke gegevens u kunt laten wijzigen en hoe de procedure verloopt, kunt u nagaan bij de bron van de betreffende gegevens.

Gegevens afschermen in Suwinet

Burgers die hun gegevens willen afschermen in Suwinet kunnen hiervoor een verzoek indienen bij hun gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor personen die verblijven in een Blijf van mijn lijf huis.

Wanneer een gemeente besluit dat gegevens van een bepaalde persoon niet mogen worden uitgewisseld, dan kan deze gemeente aan BKWI de opdracht geven het betreffende Burgerservicenummer (BSN) op te nemen in een Blacklist. Zolang een BSN is opgenomen in deze Blacklist, kunnen gegevens bij dat BSN niet meer worden uitgewisseld of geraadpleegd via Suwinet.

Heeft u nog vragen?

In het privacy statement kunt u meer lezen over de rol van BKWI. Ook staat in het privacy statement hoe BKWI omgaat met de persoonsgegevens die via Suwinet worden uitgewisseld.

Indien u nog vragen heeft, kunt u terecht bij info@bkwi.nl.