Wat doet BKWI met mijn gegevens?

Overheden slaan gegevens op over burgers, bijvoorbeeld om uw aanvraag voor een uitkering te kunnen beoordelen. Als hiervoor in de wet een mogelijkheid bestaat delen ze deze gegevens met andere overheden.

Het delen van gegevens gebeurt onder andere via Suwinet. In Suwinet worden deze gegevens niet opgeslagen maar alleen getransporteerd binnen de overheid.

BKWI heeft geen gegevens over u

BKWI bewaart zelf dus geen gegevens over u. Onze taak is ervoor te zorgen dat gegevens over u die bij een bepaalde overheidsorganisatie bekend zijn, op een snelle, makkelijke en veilige manier door andere overheidsorganisaties bekeken kunnen worden. Dit doen wij door middel van Suwinet. Wij zorgen dus alleen voor het online vervoer van deze gegevens; wij slaan zelf niets van deze gegevens op!

Wie heeft mijn gegevens dan wel?

U heeft het recht om te weten welke gegevens overheden over u opslaan en aan wie deze gegevens verstrekt (kunnen) worden. Dit staat in artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u wilt weten welke gegevens er over u zijn opgeslagen, dan kunt u de organisatie benaderen die deze gegevens beheert. Hieronder staat welke organisaties die gegevens beheren die via Suwinet getransporteerd worden.

GEGEVENS OVER UW… 
ONDERDEEL
BRON
Arbeidsverleden en dienstverband Verzekerden administratie UWV
Bijdragen Bijdrage in het kader van de Participatiewet Gemeente
Kinderbijslag SVB
Zorg- en huurtoeslag Belastingdienst 
 CV   UWV 
 Heffingskortingen   Belastingsdienst 
Inkomsten  Uitkeringen en salaris  UWV
Naam/Adres/woonplaats   Gemeente
Opleidingen   DUO
Re-integratie   UWV
  Gemeente
Rekeningnummers en saldo   Belastingsdienst
Relatie/ kinderen   Gemeente
Uitkeringen AOW, Bijstand AOW-gerechtigde leeftijd SVB
Uitkeringen volgens de participatiewet Gemeente
WW, Ziektewet, WAO, WIA, WAJONG UWV
Studiefinanciering DUO
Voertuig en verzekering   RDW
Woning- en onroerendgoedbezit   Kadaster

Hoe kan ik mijn gegevens inzien?

  • Online

U kunt uw gegevens inzien via werk.nl, mijnoverheid.nl en uwv.nl. U moet op alle websites inloggen met uw DigiD-code en -wachtwoord.

  • Schriftelijk verzoek

U kunt uw gegevens ook inzien of corrigeren door een brief aan de betreffende organisatie te sturen. Dit kan bijvoorbeeld aan UWV, SVB of de gemeentelijke sociale dienst van uw gemeente.

Heb ik correctierecht?

Sommige gegevens kunt u laten wijzigen. Dit recht staat in artikel 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Welke gegevens u kunt laten wijzigen en hoe de procedure verloopt, kunt u nagaan bij de bron van de betreffende gegevens.

En als ik wil weten wie mij heeft opgezocht op Suwinet?

We houden bij wanneer en door wie uw gegevens bekeken zijn. Dat kan helpen om fouten en oneigenlijk gebruik van uw gegevens op te sporen. Daardoor kunnen we ook voor u op een rijtje zetten welke overheidsorganisaties de afgelopen 18 maanden gegevens van u hebben opgevraagd via Suwinet. U kunt dan eventueel zelf contact opnemen om te vragen waarom ze dat gedaan hebben.

Als u wilt weten wie uw gegevens hebben bekeken, kunt u een brief sturen aan BKWI (eventueel per email). Onze adresgegevens vindt u onder het kopje Contact.

Als u een brief stuurt moet u uw naam en adres opgeven en een handtekening zetten. Ook moet u een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee sturen. Op die kopie moeten de volgende gegevens leesbaar zijn:

  • Volledige naam
  • BSN
  • Geboortedatum
  • Datum van afgifte van het identiteitsbewijs
  • Handtekening

Uw pasfoto en alle andere gegevens kunt u, als u wilt, doorstrepen.Een onvolledige aanvraag wordt door BKWI niet in behandeling genomen.We sturen u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, een aangetekende brief met een overzicht van de gevraagde informatie.

Heeft u nog vragen?

In het privacy statement kunt u meer lezen over de rol van BKWI. Ook staat in het privacy statement hoe BKWI omgaat met de persoonsgegevens die via Suwinet worden uitgewisseld.

Indien u nog vragen heeft, kunt u terecht bij info@bkwi.nl.