Visie en Missie

Missie BKWI

De overheid biedt goede en efficiƫnte dienstverlening aan burgers en bedrijven. BKWI maakt hiervoor de digitale uitwisseling van gegevens mogelijk voor uitvoeringsorganisaties, primair in het SZW-domein.

Visie BKWI

BKWI is gegevensknooppunt binnen het SZW-domein. We faciliteren ketenpartners steeds meer met gegevenssets op maat. Onze oplossingen worden vaker (her)gebruikt ten behoeve van dienstverlening op het gebied van publieke taken.

Onze kracht zit in de combinatie van regisseren, ontwikkelen en beheren. Vanuit deze kracht en onze kennis op de keteninformatisering worden wij gevraagd bij te dragen aan het implementeren van wet- en regelgeving. Hierbij gaan we de juiste allianties aan.

We leveren betrouwbare en veilige producten. We werken met moderne methodes in goede afstemming met onze ketenpartners, zodat we snel kunnen schakelen in alle fases van het proces. We investeren in vakmanschap en versterken onze organisatie. We investeren in innovatie om ook in de toekomst goede en efficiƫnte dienstverlening mogelijk te maken.