Veilig Suwinet

Dagelijks worden er voor allerlei overheidstaken persoonsgegevens van overheidsorganisaties via Suwinet gedeeld. Je bewust zijn dat die gegevens niet zomaar wat letters op papier zijn, maar daadwerkelijk bij een persoon horen is belangrijk.

Zorgvuldig met deze privacy gevoelige gegevens omgaan is nog belangrijker. Want burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid zorgvuldig met hun persoonsgegevens omgaat. En dat deze gegevens alleen worden geraadpleegd als dat nodig is voor de uitvoering van de wettelijke taak.

BKWI ondersteunt bewustwording zorgvuldig gebruik van Suwinet

Integer en veilig omgaan met andermans persoonsgegevens is iets wat BKWI actief uitdraagt en ondersteunt. BKWI deelt dan ook graag tips over veilig gebruik van Suwinet met haar relaties. Tips die overheidsinstanties kunnen gebruiken voor hun interne privacy en beveiligingscampagnes.

Communicatiemateriaal beschikbaar

BKWI heeft allerlei communicatiemateriaal hiervoor ontwikkeld. Al het materiaal is via onze site te downloaden en te vinden in de kolommen links op deze pagina.

Sommige materialen zijn samen met onze partners VNG, UWV, Divosa en de SVB ontwikkeld. Ook deze middelen stellen wij op bkwi.nl beschikbaar.


BELANGRIJK
Nieuwe medewerkers? Gebruik de demo-omgeving van Suwinet-Inkijk

Wilt u Suwinet-Inkijk uitleggen aan nieuwe medewerkers? Gebruik dan ALTIJD de Demo-omgeving van Suwinet-Inkijk! De demo-omgeving werkt met fictieve persoonsgegevens. Verder werkt de demo net zoals u gewend bent. Ideaal dus om medewerkers te laten zien hoe Suwinet-Inkijk werkt.