Hulpmiddelen voor bewustwordingsprogramma's

Hieronder vindt u diverse posters die op een leuke manier het onderwerp veilig gebruik van persoonsgegevens via Suwinet onder de aandacht brengen.

Posters

Rechts ziet u 3 posters met algemene tips over veilig omgaan met (persoons)gegevens. Hieronder vindt u diverse posters specifiek gericht op Suwinet.

Alle posters kunt u downloaden en gebruiken tijdens uw bewustwordingscampagnes.

Webinar

Het onderstaande webinar is een handige tool om meer te weten te komen over Suwinet.

BELANGRIJK

Ga ook bij het inwerken van nieuwe collega's zorgvuldig met Suwinet om. Gebruik daarom ALTIJD de Demo-omgeving van Suwinet-Inkijk!

De demo-omgeving werkt met fictieve persoonsgegevens. Verder werkt de demo net zoals u gewend bent. Ideaal dus om medewerkers te laten zien hoe Suwinet-Inkijk werkt.