Over BKWI

BKWI werkt als een apart en herkenbaar organisatieonderdeel van UWV in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We bestaan sinds januari 2002. De oprichting van BKWI vloeit voort uit de invoering van de wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) in 2002.

We bevorderen de samenwerking tussen overheidsorganisaties. Zo zorgen wij ervoor dat gegevens over burgers en bedrijven door deze organisaties gedeeld worden op een snelle, makkelijke en veilige manier; binnen een paar seconden een digitaal klantdossier op maat. Hierdoor ervaren burgers betere dienstverlening door de overheid.

We werken primair voor gemeenten, SVB en UWV maar waar mogelijk helpen wij ook andere overheidsorganisaties binnen het SZW-domein.

BKWI is innovatief in oplossingen en we maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande kennis, voorzieningen en informatie. Hergebruik van bestaande voorzieningen is voordelig en efficiënt.