10 Tips voor veilig gebruik Suwinet

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens verkregen via Suwinet is erg belangrijk. Burgers vertrouwen er op dat u dit doet. Als geheugensteuntje zetten wij de belangrijkste tips om privacy van burgers te beschermen voor u op een rij:

  1. Wachtwoorden zijn strikt persoonlijk. Leen deze nooit uit en gebruik ook nooit het wachtwoord van andere collega’s.
  2. U heeft geheimhoudingsplicht. Deel nooit persoonsgegevens met anderen.
  3. Alle muisklikken worden gelogd. Misbruik wordt op deze manier gesignaleerd en opgespoord.
  4. Laat een ander nooit op uw account werken. Misbruik door een ander op uw account komt voor uw rekening.
  5. Sluit altijd uw computer of scherm af als u uw werkplek verlaat.
  6. Laat anderen niet meekijken op uw scherm. Wees ook attent op meeluisteraars.
  7. Deel geen gegevens van burgers op social media.
  8. Speciaal voor Security Officers: Zorg dat het controleren van raadplegingen in Suwinet via de rapportages wordt geborgd in het interne controle proces
  9. Speciaal voor Security Officers: Zorg dat het beveiligingsplan voor veilig gebruik Suwinet up-to-date, goedgekeurd, geborgd en bekend is.
  10. Speciaal voor gebruikersbeheerders: Zorg dat uw gebruikersadministratie en autorisatiebeheer op orde en up-to-date is.