Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) gewijzigd. Ook is per 1 januari het ‘besluit gemeentelijke schuldhulpverlening’ van kracht. De wet en het besluit hebben onder andere tot doel om burgers tijdens de opstartfase van het schuldhulpverleningstraject te ontzorgen.

Wgs en Suwinet

In de gewijzigde wet staat dat gemeenten gegevens over inkomen en vermogen mogen raadplegen via Suwinet voor het verlenen van toegang tot schuldhulp, het opstellen van een plan van aanpak en het verifiëren van de gegevens gedurende de uitvoering van het Plan van Aanpak.

Wie kan Suwinet gebruiken voor schuldhulpverlening

Alle uitvoerders van gemeentelijke schuldhulpverleningstaken kunnen toegang krijgen, mits deze een aansluiting hebben op Diginetwerk.

Daarnaast is het noodzakelijk om geautoriseerd te zijn door de RvIG voor het raadplegen van BRP-gegevens via Suwinet.

Aanvraagformulier Suwinet-Inkijk beschikbaar

Om gebruik te kunnen maken van Suwinet-Inkijk, kan de gemeente een formulier bij BKWI aanvragen. Mail naar suwidesk@bkwi.nl om het aanmeldformulier op te vragen.