Vereenvoudiging Beslagvrije voet

De beslagvrije voet is het deel van de inkomsten of de uitkering waarop geen beslag mag worden gelegd, zodat burgers met schulden voldoende geld overhouden om te kunnen voorzien in hun primaire levensbehoeften.

Deze wet is per 1 januari 2021 in werking getreden.

Ontwikkeling centrale voorziening vBVV

Deze wet regelt dat de beslagvrije voet van schuldenaren met geautomatiseerd beschikbaar gestelde gegevens kan worden vastgesteld. BKWI heeft samen met Stichting Inlichtingenbureau (IB) vanuit het ministerie van SZW de opdracht gekregen om een centrale voorziening vBVV voor de berekening van de beslagvrije voet te ontwikkelen.

We zijn gevraagd om de gegevens voor de centrale voorziening te ontsluiten en transporteren. Hierdoor wordt een gegevensuitwisseling met de bronnen BRP en UWV en met de uitvoerende organisaties SVB, LBIO en CJIB mogelijk gemaakt. Deze gegevensuitwisseling is ook beschikbaar voor gemeenten en waterschappen.

De centrale voorziening zorgt ervoor dat de beslagvrije voet op een eenduidige wijze vastgesteld wordt.