Suwinet-Standaarden

Via Suwinet worden op verschillende wijze gegevens ontsloten. Om dit goed te laten verlopen is het noodzakelijk dat er uniforme regels en afspraken zijn rondom zaken als:

BKWI zorgt voor de noodzakelijk voorwaarden hiertoe.