SUWI Gegevensregister (SGR)

Overheidsorganisaties in de keten van Werk en Inkomen wisselen dagelijks elektronisch gegevens met elkaar uit over onder andere uitkeringen, inkomsten, re-integratie, werkgevers, organisaties en persoonsgegevens. Om deze gegevens met elkaar uit te wisselen en automatisch in de eigen systemen in te lezen is structuur nodig.

De structuur in de vorm van definities, formaten en mogelijke waarden van het betreffende gegeven, is voor de keten Werk en Inkomen vastgelegd in het SUWI Gegevensregister (SGR). Het SGR is de “gemeenschappelijke taal” voor het uitwisselen van gegevens in de sociale zekerheid.

In de berichten wordt SuwiML gebruikt als de “technische” taal, een “dialect” van XML. SuwiML wordt afgeleid van het SGR.

Het SGR wordt niet alleen voor Suwinet-Inkijk gebruikt, maar dient ook als basis voor Suwinet-Inlezen, Suwinet-Meldingen, EKB’s en signalen

De Voordelen

  • Het SGR biedt eenduidige definities van gegevens, zodat er geen onduidelijkheid bestaat over de betekenis van een gegeven.
  • Het SGR maakt het makkelijker voor ontwikkelaars om berichten te definiëren.
  • Het SGR zorgt ervoor dat berichten eenvoudiger zijn te implementeren in applicaties, zoals Suwinet-Inkijk.