Transactiestandaard 4.0

Enige tijd geleden is de Transactiestandaard 4.0 vastgesteld maar nog niet gepubliceerd. Nu de eerste stappen zijn gezet met betrekking tot de implementatie is dat een goede gelegenheid om de de nieuwe Transactiestandaard te publiceren.

Deze nieuwe versie is substantieel anders dan de voorganger versie 3.1. Met de nieuwe versie wordt invulling gegeven aan de wens om de gegevensuitwisseling veiliger en betrouwbaarder te maken.

Wijzigingen Transactiestandaard 4.0 ten opzicht van Transactiestandaard 3.0

Hieronder puntsgewijs in vogelvlucht de wijzigingen die doorgevoerd zijn in de Transactiestandaard 4.0.

  • De SuwiML Header is komen te vervallen. Hiermee wordt het berichtenverkeer binnen de keten werk & inkomen Digikoppeling compliant. Dit brengt met zich mee dat de identificatie van afnemers op basis van (Sub-) OIN’s in plaats van de huidige distinguished names.
  • Berichten moeten moeten voorzien worden van een digitale elektronische handtekening. Het Digikoppeling profiel 2W-be-S wordt toegepast. Dit vergroot de betrouwbaarheid, onweerlegbaarheid en veiligheid.

In de Transactiestandaard versie 3.1 worden de profielen voor zowel bevragingen al meldingen beschreven. In de nieuwe versie 4.0 wordt alleen het profiel voor bevragingen beschreven. Dit heeft te maken met het feit dat, gedurende het traject om tot een nieuwe Transactiestandaard te komen, de Digikoppeling het gebruik van het protocol WS-RM (reliable messaging) heeft laten vervallen.

Er is tot op heden nog geen besluit genomen over een mogelijke ander protocol voor meldingen. Dit is ook de reden waarom de Transactiestandaard 3.1 voor meldingen voorlopig gebruikt zal worden voor wijzigingen op bestaande en eventuele niet meldingen.

Implementatietraject

Er is voor gekozen om binnen een afgebakend en nog nader te bepalen tijdsbestek alle koppelvlakspecificaties conform die nieuwe Transactiestandaard te implementeren. Omdat dit traject geruime tijd in beslag zal nemen en er met alle partijen afspraken gemaakt moeten worden voor de realisatie, kan het voorkomen dat vanwege planningen ook nog nieuwe versies van berichten opgesteld moeten worden conform transactiestandaard 3.1.

Uiteraard proberen we dit te voorkomen. En ook om de overgang naar de nieuwe Transactiestandaard met zo min mogelijk dubbel werk en beheer te realiseren. Dit is een tweede reden waarom versie 3.1 voorlopig ook op de website beschikbaar blijft.