Transactiestandaard

In de Transactiestandaard wordt beschreven hoe in technisch opzicht de elektronische informatie-uitwisseling tussen de verschillende Suwipartijen werkt.

Voor iedere uitwisseling worden aparte koppelvlak specificaties gemaakt. In die specificaties staat hoe de SGR gegevens en de bijbehorende stuur-informatie precies in het SuwiML Bericht horen te zitten. Iedere partij die bij de uitwisseling betrokken is dient zijn systeem in te richten conform de koppelvlak specificaties en SuwiML Transactiestandaard.

     
Transactiestandaard 3.1 Pdf versie 04-12-2013
Transactiestandaard 4.0 Pdf versie 15-12-2017

 

Meer informatie over Transactiestandaard 4.0