Suwinet-Mail

Een van de producten van BKWI is Suwinet-Mail; met Suwinet-Mail kunnen partijen, die gebruik maken van Suwinet, informatie versturen via een besloten netwerk.

Suwinet-Mail is een eenvoudige manier om e-mailverkeer over een besloten netwerk plaats te laten vinden.

Er zijn diverse overheidsorganisaties aangesloten op Suwinet-Mail. In de tabel Suwinet-Mail Domeinnamen staat welke partijen dat zijn.

De Handreiking Suwinet-Mail in de praktijk geeft uitleg over hoe mail te versturen over het beveiligd netwerk. Ook is er een handleiding Suwinet-Mail v2.5.

Ontvangen maandelijkse rapportage via Suwinet-Mail

Vanzelfsprekend wordt over het gebruik van de verschillende Suwinet producten gerapporteerd aan de aangesloten partijen. BKWI heeft twee soorten rapportages: generieke en specifieke rapportages.

Generieke rapportages worden elke maand automatisch klaargezet binnen Suwinet-Inkijk. Deze geven een globaal beeld van het gebruik en bevatten geen persoonsinformatie. Eerdere maandrapportages kunt u via Suwinet raadplegen mits u daartoe autorisatie heeft.

U kunt de generieke rapportage ook automatisch via Suwinet-Mail ontvangen. U heeft daarvoor wel een Suwinet mailadres nodig.

Voor vragen of aanmeldingen kunt u contact opnemen met de Suwidesk via telefoonnummer 0800-SUWIDESK (0800-78943375) of via e-mail: suwidesk@bkwi.nl.