Suwinet-Rapportages

Gebruiksrapportage Suwinet

Vanzelfsprekend wordt over het gebruik van de verschillende diensten op Suwinet gerapporteerd aan de aangesloten partijen.

Binnen de Suwiketen dient elke aangesloten organisatie in control te zijn aangaande de beveiliging van de eigen delen van Suwinet (de gegevensuitwisseling via Suwinet en de verwerking van deze gegevens); dit impliceert dat zij ook een controleproces heeft ingericht om eventueel misbruik te detecteren.

Elke organisatie heeft hierin haar eigen verantwoordelijkheid en bepaalt zelf hoe zij dit proces heeft ingevuld. Aangezien interne controle de rechten van de medewerkers raakt, heeft de organisatie ook rekening te houden met de wettelijke bepalingen hieromtrent.

BKWI heeft twee soorten gebruiksrapportages: generieke en specifieke gebruiksrapportages.

  • Generieke gebruiksrapportages

BKWI verstrekt de aangesloten organisaties op reguliere basis generieke gebruiksrapportages over het gebruik van Suwinet. Deze geanonimiseerde rapportages zijn bedoeld om het management te ondersteunen bij het beoordelen van het gebruik van Suwinet.

Generieke gebruiksrapportages worden elke maand automatisch klaargezet binnen Suwinet-Inkijk. Deze geven een globaal beeld van het gebruik en bevatten geen persoonsinformatie.

Lees meer

  • Specifieke gebruiksrapportages

Wanneer afwijkingen worden geconstateerd in de GSD-rapportage is het zaak hiervoor een specifieke rapportage aan te vragen ter ondersteuning van het interne controleproces. Deze rapportages bevatten gegevens over de handelingen van geautoriseerde gebruikers, onder andere persoonsgegevens van zowel gebruikers (gebruikersnamen) als geraadpleegde personen (burgerservicenummers).

BKWI heeft in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming een zorgvuldig proces ingericht voor het opvragen van specifieke gebruiksrapportages door aangesloten organisaties.

Lees meer