Specifieke gebruiksrapportages

Wanneer afwijkingen worden geconstateerd in de generieke gebruiksrapportages is het zaak hiervoor een specifieke rapportage aan te vragen ter ondersteuning van het interne controleproces.  Ook wanneer op basis van eigen waarneming een vermoeden bestaat van misbruik of oneigenlijk gebruik van gegevens vanuit Suwinet-Inkijk, is het raadzaam om een specifieke rapportage aan te vragen.

Wat staat in de specifieke rapportage?

Er kan voor iedere tabel uit de generieke gebruiksrapportage een specifieke gebruiksrapportage opgevraagd worden. Zo kunt u geheel op maat die tabellen opvragen, die vragen opriepen in de generieke rapportages of over onderwerpen die u zelf gesignaleerd heeft.

Specifieke rapportages bevatten gegevens over de handelingen van geautoriseerde gebruikers:

  • in- en uitlog gegevens
  • de gegeven zoekopdrachten
  • de gepresenteerde gegevens
  • het aantal gebruikers per rol
  • aantal raadplegingen binnen en buiten kantoortijd
  • de meest geraadpleegde BSN’s (BSN's worden genoemd)
  • het hoogste aantal raadplegingen per actieve gebruiker
  • enzovoort

Veiligheidstip

In de specifieke rapportages staan privacy gevoelige (persoons)gegevens. Ga daarom zeer zorgvuldig om met de specifieke rapportage.

Hoe vraagt u specifieke rapportages aan?

Er zijn twee manieren om specifieke rapportages op te vragen. Welke manier voor u van toepassing is, is afhankelijk van welke organisatie u bent.

1. Direct via Suwinet-Inkijk
Deze optie is beschikbaar voor gemandateerden van Burgerzaken, Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD), Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) en voor de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS).

Lees op de pagina Specifieke rapportage direct via Suwinet-Inkijk opvragen hoe dit werkt.

2. Via de Suwidesk van BKWI
Gemandateerden van overige overheidsinstanties kunnen via de Suwidesk van BKWI specifieke rapportages opvragen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over specifieke rapportages, neem dan contact op met het rapportageteam van BKWI (rapportage@bkwi.nl).