Generieke gebruiksrapportages

BKWI verstrekt de aangesloten organisaties op reguliere basis generieke gebruiksrapportages over het gebruik van Suwinet. Deze geanonimiseerde rapportages zijn bedoeld om de security officers te ondersteunen bij het beoordelen van het gebruik van Suwinet. Generieke gebruiksrapportages worden elke maand uiterlijk op de 15e automatisch klaargezet binnen Suwinet-Inkijk. Deze geven een globaal beeld van het gebruik en bevatten geen persoonsinformatie.

De generieke (geanonimiseerde) gebruiksrapportages zijn via de homepage van Suwinet-Inkijk te downloaden middels de knop ‘Opvragen generieke gebruiksrapportage’ en blijven 30 dagen beschikbaar. Hiervoor is echter wel een Suwinet-Inkijk account nodig met de daarbij benodigde autorisatie.

Uw lokale Suwinet applicatiebeheerder kan betreffende personen hiervoor via de gebruikersadministratie autoriseren door het toekennen van de vaste beheerrol ‘Opvragen generieke gebruiksrapportage’ aan het account.

Hoe een generieke gebruiksrapportage er uitziet en welke informatie daarin is terug te vinden, is te zien in het voorbeeld generieke gebruiksrapportage Gebruik Suwinet Services Gemeente Ruimte en Rust Periode juli 2022 - december 2022.