SuwiML Berichtstandaard 3.0

Gerelateerd aan de nieuwe versie van Transactiestandaard versie 4.0, is de SuwiML Berichtstandaard bijgewerkt. Dit heeft geresulteerd in de nieuwe versie van SuwiML Berichtstandaard versie 3.0.

Wat is de SuwiML Berichtstandaard?

De SuwiML Berichtstandaard beschrijft de functionele en technische richtlijnen voor het definiëren/samenstellen van berichten en koppelvlakken m.b.t. de inhoudelijke structuur van de gegevens die moeten worden uitgewisseld.

Deze versie van SuwiML Berichtstandaard versie 3.0 is in lijn gebracht met de SuwiML Transactiestandaard versie 4.0. Daarom is hij vanzelfsprekend ook verschillend ten opzichte van de voorganger, versie 2.2. Bij nieuw te definiëren koppelvlakken worden op basis van deze twee standaarden gebruikt. Op de pagina met betrekking tot de SuwiML Transactiestandaard 4.0 wordt uitgelegd hoe omgegaan wordt het implementatietraject.

Wijzigingen Berichtstandaard 3.0 ten opzichte van Berichtstandaard 2.2

  • De SuwiML-Header is komen te vervallen met de komst van de Transactiestandaard 4.0. De beschrijving van de inhoud van de SuwiML-Header is daarom verwijderd uit deze Berichtstandaard.
  • De toepassing van Fout, Waarschuwing en Informatie (FWI) is uitgebreid met een waarde, die gebruikt wordt bij filtering.
  • Overbodige elementen, zoals codelijsten die in FWI en SuwiML-Header werden gebruikt, zijn verwijderd.
    Principe-afspraken m.b.t. het bepalen van de naamgeving van een koppelvlak en/of berichten is aangescherpt.
  • Er zijn verwijzingen opgenomen naar de Transactiestandaard om de uitwerkingen van bepaalde onderwerpen maar op één plek te hoeven beschrijven en te beheren.