Ketenafspraken ICT beheer

Maandelijks wisselen overheidsorganisaties via Suwinet miljoenen berichten met gegevens over burgers uit. Om dit in goede banen te leiden zijn er duidelijke afspraken nodig over zaken als responsetijden en beschikbaarheid van systemen, onderhoudsmomenten en de oplostijden van incidenten. BKWI zorgt voor de noodzakelijke voorwaarden hiervoor.

De afspraken over de gezamenlijke dienstverlening staan in de GeVS (Gezamenlijke elektronische Voorzieningen SUWI) Keten SLA. De Domeingroep ICT Beheer bewaakt deze afspraken. UWV, SVB, Inspectie SZW, IND, Dienst Justis, CAK, Zorginstituut Nederland, IB, DUO, G4 en BKWI hebben de GeVS Keten SLA ondertekend.

Rapportages

De prestaties van de partijen worden gemeten op basis van de overeengekomen normen in de GeVS-Keten SLA. Maandelijks rapporteert BKWI over de geleverde prestaties in een Managementrapportage/ Service Level Rapportage. Op basis
van deze rapportage wordt, waar nodig, de dienstverlening bijgestuurd. Het voldoen aan de GeVS-Keten SLA is een voorwaarde voor het gebruik van Suwinet Services.

De voordelen

Aangesloten partijen weten wat zij op het niveau van dienstverlening van elkaar kunnen en mogen verwachten op het gebied van onder andere responsetijden, beschikbaarheid van het systeem en incidentenafhandeling.

Ook krijgen de aangesloten partijen periodiek een beeld van de geleverde prestaties zodat ze gericht kunnen bijsturen.

Centraal Meldpunt Ketenwijzigingen (CMK)

Het Suwinet is een aaneenschakeling van systemen van verschillende partijen. Wijzigingen in één van deze systemen, of het aanpassen van berichtspecificaties kan grote gevolgen hebben voor de werking van het Suwinet in het geheel. Een extra reden dus om het wijzigingsbeheer goed ingeregeld te hebben, want wijzigingen dienen gecontroleerd en met zo min mogelijk risico te worden doorgevoerd.

Om het wijzigingsbeheer te coördineren en beheersbaar te houden is het Centraal Meldpunt Ketenwijzigingen in het leven geroepen.

Documenten Ketenafspraken ICT beheer