Ketenafspraken ICT beheer

BKWI maakt afspraken over de gezamenlijke dienstverlening binnen de GeVS (Gezamenlijke elektronische Voorzieningen SUWI). De belangrijkste afspraken worden vastgelegd in een Service Level Agreement die wij de GeVS Keten SLA noemen. De inhoud van de Keten SLA wordt in de Domeingroep ICT Beheer opgesteld en bewaakt. Vaststelling van de Keten SLA vindt plaats in het ketenoverleg.

De voordelen

Aangesloten partijen weten wat zij op het niveau van dienstverlening van elkaar kunnen en mogen verwachten op het gebied van onder andere responsetijden, beschikbaarheid van het systeem en incidentenafhandeling. Daarnaast biedt dit partijen inzicht in welke dienstenniveau over en weer mag worden verwacht

Rapportages

De prestaties van de diensten en dienstverlening worden gemeten op basis van de overeengekomen normen in de Keten SLA. Maandelijks rapporteert BKWI over de geleverde prestaties in een Service Level Rapportage die wij de GeVS Managementrapportage noemen.

Op basis van deze rapportage wordt, waar nodig, de dienstverlening bijgestuurd. Het voldoen aan de Keten SLA inclusief de bijlage zijn een voorwaarde voor het gebruik van Suwinet Services.

Ketenbreed Wijzigingsbeheer

Het Suwinet is een aaneenschakeling van systemen van verschillende partijen. Wijzigingen in één van deze systemen, of het aanpassen van berichtspecificaties kan grote gevolgen hebben voor de werking van het Suwinet in het geheel. Een extra reden dus om het wijzigingsbeheer goed geregeld te hebben, want wijzigingen dienen gecontroleerd en met zo min mogelijk risico te worden doorgevoerd.

Om het wijzigingsbeheer te coördineren en beheersbaar te houden zijn de afspraken over wijzigingsbeheer vastgelegd in de Uitvoeringsafspraken Ketenbreed Wijzigingsbeheer en Releases. Ter ondersteuning van dit proces wordt gebruik gemaakt van Centraal Meldpunt Ketenwijzigingen (CMK).

Documenten Ketenafspraken ICT beheer