Ketenarchitectuur Werk & Inkomen (KARWEI)

Via Suwinet Services kunnen overheidsorganisaties gegevens van burgers en bedrijven eenvoudig met elkaar delen. Dit stelt overheidsorganisaties in staat om invulling te geven aan het wettelijk verplicht hergebruik van gegevens (Wet Eenmalige Gegevensuitvraag) en verlaagt de administratieve lasten van burgers en bedrijven.

Grootschalig delen en hergebruiken van gegevens tussen overheidsorganisaties kan alleen op basis van goede afspraken over het ‘ontwerp’. Deze afspraken zijn vastgelegd in het document: KARWEI.

KARWEI beschrijft:

  • de uitgangspunten voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen overheidsorganisaties met behulp van ICT (architectuur) en het inzetten van techniek.
  • de afspraken die binnen de keten Werk en Inkomen zijn gemaakt voor het uitvoeren van werkprocessen ten behoeve van informatie-uitwisseling en het daarbij inzetten van ICT.

Voor wie is KARWEI?

KARWEI is voor bestuurders, ICT-architecten, informatie-analisten en systeemontwerpers van de organisaties die actief zijn op het terrein van werk en inkomen. Op basis van KARWEI kunnen zij de inrichting van hun dienstverlening en ICT afstemmen op de inrichting van de ketenprocessen en ICT.

De voordelen

  • KARWEI zorgt ervoor dat informatievoorzieningen op elkaar aansluiten waardoor samenwerking inclusief informatie uitwisseling wordt gestimuleerd en beter verloopt en klanten beter geholpen kunnen worden.
  • Ook zorgt KARWEI ervoor dat op een efficiënte en effectieve manier invulling wordt gegeven aan de wettelijke eisen die aan partijen in de Suwiketen worden gesteld rondom samenwerking, onder andere op grond van de WEU.