BKWI en Suwinet in vogelvlucht (versie 7 juni 2021)

Het overzicht 'BKWI en Suwinet in vogelvlucht' is er in twee versies: als tekst (zie hieronder) en als pdf bestand BKWI en Suwinet in vogelvlucht.

BKWI missie en visie

 • Missie BKWI

De overheid biedt goede en efficiënte dienstverlening aan burgers en bedrijven. BKWI maakt hiervoor de digitale uitwisseling van gegevens mogelijk voor uitvoeringsorganisaties, primair in het SZW-domein.

 • Visie BKWI

BKWI is gegevensknooppunt binnen het SZW-domein. We faciliteren ketenpartners steeds meer met gegevenssets op maat. Onze oplossingen worden vaker (her)gebruikt ten behoeve van dienstverlening op het gebied van publieke taken.

Onze kracht zit in de combinatie van regisseren, ontwikkelen en beheren. Vanuit deze kracht en onze kennis op de keteninformatisering worden wij gevraagd bij te dragen aan het implementeren van wet- en regelgeving. Hierbij gaan we de juiste allianties aan.

We leveren betrouwbare en veilige producten. We werken met moderne methodes in goede afstemming met onze ketenpartners, zodat we snel kunnen schakelen in alle fases van het proces. We investeren in vakmanschap en versterken onze organisatie. We investeren in innovatie om ook in de toekomst goede en efficiënte dienstverlening mogelijk te maken.

BKWI, wat is kenmerkend? 

 • BKWI ontwikkelt en beheert Suwinet
 • BKWI doet bijna alles in eigen beheer en heeft daardoor een korte tijd naar de markt
 • Suwinet is van UWV, SVB en de gemeenten. Zij sturen het programma van BKWI via het Opdrachtgeversberaad
 • BKWI werkt als een apart en herkenbaar organisatieonderdeel binnen UWV

BKWI werkt op maat 

 • BKWI kan gegevens aanleveren die organisaties kunnen raadplegen op hun eigen systeem of men krijgt direct toegang tot het online systeem van BKWI kan ook nieuwe producten en diensten op maat leveren.
 • Wij kijken naar de vraag en dan pas naar de best passende dienst
 • BKWI werkt Agile.  Ontwikkeling en oplevering in verschillende stappen. Nauw contact met opdrachtgever.

Samenwerking

 BKWI werkt nauw samen met IB

 • Ontsluiten bronnen
 • Innovatie
 • Trekken gezamenlijk op bij veel opdrachten van SZW

Trends

 • BKWI investeert meer in innovatie
 • Meer generiek ontwikkelen zodat de service door meerdere partijen gebruikt kan worden
 • Informatieplatform voor veilige gegevensuitwisseling
 • BKWI verbreedt haar werkveld naar domein SZW
 • Als een vraag het SZW doel dient en de ontsluiting is er al, dan gaat BKWI voor hergebruik van de ontsluiting

Bescherming persoonsgegeven staat voorop 

 • BKWI zorgt voor een veilige autorisatie en Ze filtert de toegang tot gevoelige data. Gebruikers kunnen alleen de informatie inzien die nodig is voor hun wettelijke taak.
 • Alle handelingen worden gelogd en gebundeld in En zo kunnen de organisaties controleren op veilig gebruik.

Wat is Suwinet?

 • Slimme en veilige gegevensuitwisseling van bron naar afnemer binnen het SZW domein
 • Suwinet bevat zelf geen persoonsgegevens maar transporteert deze van de ene naar de andere overheid
 • Suwinet is een ‘afsprakenstelsel’, BKWI ontwikkelt de wettelijke standaarden voor Suwinet (voor beveiliging, gegevens en berichten, architectuur en beheer)

Wat zijn de prestaties van Suwinet? 

 • Iedere maand wordt van 327.047 Nederlanders een of meer keer een digitaal klantdossier opgevraagd. Met name door UWV, SVB en de gemeenten voor uitvoering werk en inkomen.
 • Hiervoor is in 2020 bij de bronnen 235.869.691 keer een informatieverzoek gedaan door BKWI.
 • Suwinet-Inkijk kent 35.653 actieve gebruikers.
 • 15,7 % van de informatie wordt via Suwinet-Inlezen rechtstreeks opgevraagd door bedrijfsapplicaties en online voorzieningen van gemeenten en van UWV.
 • 99,11 % van de informatieverzoeken is binnen 6 seconden beantwoord.

Afnemers en bronnen van Suwinet

Via Suwinet krijgen aangesloten organisaties binnen een paar seconden een digitaal dossier op maat. Ze kunnen dit raadplegen via Suwinet-Inkijk, ook kunnen ze gegevens opvragen in een bedrijfsapplicatie of in een online toepassing (op basis van DigiD).

De afnemers van Suwinet zijn de Suwipartijen UWV, SVB en GSD's en de organisaties IND, DUO, Nederlandse Arbeidsinspectie, gemeentelijke deurwaarders, Burgerzaken, RMC's, CAK en Dienst Justis.

De bronnen van Suwinet zijn UWV, GSD's (via het Inlichtingenbureau) en SVB en de organisaties BRP (via RvIG), RDW, DUO, KvK, Kadaster en de Belastingdienst.