Aanmeld- of wijzigingsformulier ZBO gemandateerde v3.0

Aanmeld- of wijzigingsformulier ZBO gemandateerde v3.0

Dit is een voorbeeldbrief die gebruikt moet worden om een aanmelding en/of wijziging te melden ten aanzien van de gemandateerde.

Deze brief dient ondertekend te worden door de Security Officer.

>> Stuur dit aanmeldformulier volledig ingevuld én ondertekend naar: suwidesk@bkwi.nl

NB Alleen brieven voorzien van alle benodigde informatie worden in behandeling genomen.

 

Disclaimer:

De afnemer geeft wijzigingen z.s.m. schriftelijk door. BKWI is gerechtigd de aangeleverde gegevens als juist te blijven beschouwen tot hem nieuwe gegevens door de afnemende organisatie worden meegedeeld.

Let op: in het kader van functiescheiding is het niet toegestaan dat de security officer en applicatiebeheerder dezelfde persoon zijn

 

Voorbeeldbrief voor het aanmelden of wijzigen van een gemandateerde

Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

T.a.v. Security Officer

Sint Jacobsstraat 400-420

3511 BT UTRECHT

 

Datum:        ………………

 

Betreft:        Aanmelding en/of Wijziging gemandateerde

 

Geachte Security Officer,

 

Graag informeren wij u over de aanmelding en/of wijziging van de onderstaande personen/personen als gemandateerde voor onze organisatie (zoals hieronder genoemd).

Onze organisatie heeft, rekening houdend met het privacygevoelige karakter van de ontsloten informatie, de volgende persoon gemandateerd voor het aanvragen en ontvangen van specifieke rapportages aangaande het gebruik van Suwinet

 

☐ Heer   ☐  Mevrouw

Initialen

 

Achternaam

 

Telefoon

 

E-mailadres

 

Loginnaam

 

Organisatie

 

Organisatieonderdeel

 

 

De volgende persoon is niet langer gemandateerd

Initialen

 

Achternaam

 

Loginnaam

 

 

Ondertekening door  de Security Officer

 

Naam Gemeente

 

Voorletters en achternaam

 

Functie

 

Handtekening