Aanmeld- of wijzigingsformulier appplicatiebeheerder v3.1

Aanmeld- of wijzigingsformulier appplicatiebeheerder v3.1

Aanmeld- en wijzigingsformulier Applicatiebeheerder

Met dit aanmeld- en wijzigingsformulier informeert u het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) over de aanmelding en/of wijziging van de onderstaande personen/personen als applicatiebeheerder voor uw organisatie.

De applicatiebeheerder is binnen de organisatie het aanspreekpunt en de verantwoordelijke voor het beheer van de applicatie Suwinet.

Dit formulier dient ondertekend te worden door de Security Officer welke bij BKWI als zodanig is aangemeld. 

Let op: in het kader van functiescheiding is het niet toegestaan dat de security officer en applicatiebeheerder dezelfde persoon zijn.

Stuur dit aanmeldformulier volledig ingevuld én ondertekend naar: suwidesk@bkwi.nl

 

Applicatiebeheerder

Aanhef

     ☐ Dhr.                       ☐ Mevr.

Naam

 

Voorletter(s)

 

Functie

 

Telefoon

 

E-mail

 

Loginnaam

 

 

Organisatie

 

 

Organisatieonderdeel

Burgerzaken

Gemeentelijke Sociale Dienst /

     Intergemeentelijke Sociale Diensten / Regionale Sociale Dienst

 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten

Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)

 
De volgende persoon is niet langer belast met de functie van applicatiebeheerder

Initialen

 

 

Achternaam

 

 

Loginnaam

 

 

 

Met de ondertekening van deze aanvraag verklaart u:

 

  1. dat Afnemer de aangegeven wijzigingen wil aanbrengen;
  2. rechtsgeldig bevoegd te zijn wijzigingen aan te brengen voor/namens de Afnemer;
  3. wijzigingen in de bij deze aanvraag op te geven gegevens onverwijld door te geven aan de servicedesk van BKWI (suwidesk@bkwi.nl);

 

 

VOOR AKKOORD AFNEMER:

Security Officer

Aanhef

     ☐ Dhr.                       ☐ Mevr.

Naam

 

Voorletter(s)

 

Functie

 

Telefoon

 

E-mail

 

Handtekening

 

 

 

 

 

Plaats

 

 

 

Datum