Bijlage: Infrastructuur architectuur GeVS

Deze infrastructuur architectuurplaat toont alle gegevensuitwisselingen tussen bronnen en afnemers in detail.

De bronnen ofwel leverende partijen zijn hier links weergegeven en de afnemende partijen rechts.

De infrastructuur van GeVS is met een licht gele achtergrond gearceerd. Hierin bevinden zich de Brokers van IB en BKWI met diverse functionaliteiten die in het themadocument ‘De componenten van de GeVS’ in detail worden besproken.

infrastructuur gevs