Inhoudsopgave

Managementsamenvatting

Hoofdstuk 1 Introductie SUWI Ketenarchitectuur

Hoofdstuk 2. Ketenarchitectuur en haar context

Hoofdstuk 3. Visie, beleid, principes en afspraken

Hoofdstuk 4. Inrichting geïntegreerde en complementaire diensten

Hoofdstuk 5. ICT-­componenten

Hoofdstuk 6. Registraties

Hoofdstuk 7. Koppelvlakken

Hoofdstuk 8. Privacy en informatiebeveiliging

Hoofdstuk 9. Aansluiten nieuwe partijen

Bijlage: Infrastructuur architectuur GeVS

Bijlage: Begrippenlijst

Bijlage: Afleiding NORA‐principes voor ketendiensten

Bijlage: Bronnenlijst