Specifieke rapportages opvragen via Suwidesk BKWI

Alle gemandateerden van organisaties anders dan de Gemeentelijke Sociale Diensten en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) kunnen specifieke rapportages opvragen via de Suwidesk van BKWI. Specifieke gebruiksrapportages mogen alleen worden aangevraagd door een gemandateerde medewerker van de vragende organisatie.

Hoe werkt het?

Maak voor het opvragen van specifieke rapportages gebruik van één van de volgende formulieren:

In deze formulieren kunt u aangeven over welke tabellen uit de generieke gebruikersrapportage u informatie op persoonsniveau wilt ontvangen. Het ingevulde formulier mailt u vervolgens naar suwidesk@bkwi.nl.

Als voor uw organisatie geen aanvraagformulier beschikbaar is dan wordt de huidige procedure gehandhaafd. Als norm geldt dat BKWI de rapportage binnen 5 werkdagen verstrekt.

Hoe ontvangt u de specifieke rapportage?

Specifieke gebruiksrapportages zijn via de homepage van Suwinet-Inkijk te downloaden middels de knop ‘Opvragen specifieke gebruiksrapportage’ en blijven 30 dagen beschikbaar. Zodra een specifieke rapportage beschikbaar is, ontvangt u hierover een mail.