Hoe meldt u een gemandateerde aan?

Wie mag een specifieke rapportage opvragen?

BKWI heeft in lijn met de Wet bescherming persoonsgegevens een zorgvuldig proces ingericht voor het opvragen van specifieke gebruiksrapportages door aangesloten organisaties. Specifieke gebruiksrapportages mogen alleen worden aangevraagd door een gemandateerde medewerker van de vragende organisatie. De functionaris die dit gaat doen, moet geautoriseerd en officieel aangemeld worden bij BKWI.

NB: BKWI mag rapportages met op persoon herleidbare informatie slechts verstrekken aan de eigen organisatie; ofwel de organisatie van wie de accounts zijn.

In 3 stappen meldt u een gemandateerde aan bij BKWI:

Stap 1

Uw lokale Suwinet applicatiebeheerder kan betreffende personen hiervoor via de gebruikersadministratie autoriseren en het toekennen van de vaste beheerrol ‘Opvragen specifieke gebruiksrapportage’ en 'Genereren specifieke rapportages' aan het account.

Stap 2

Nadat het account is aangemaakt dient de organisatie de desbetreffende medewerker te mandateren door dit aan BKWI op officieel zakelijk briefpapier door te geven.

Hiervoor dient u gebruik te maken van de door ons beschikbaar gestelde brief, genaamd: ‘Voorbeeldbrief Gemandateerde; aanmelden of wijzigen.

Dit formulier gebruikt u ook om bijvoorbeeld een e-mailadres of telefoonnummer van een al bestaande gemandateerde te wijzigen.

Stap 3

Na goedkeuring door BKWI krijgt de gemandateerde gebruiker definitief toegang tot de pagina ‘Opvragen specifieke gebruiksrapportage’. Gemiddeld gebeurd dit binnen 5 werkdagen na ontvangst informatie uit stap 2.