Toelichting

Vergelijkende cijfers

De rapportage geeft aantallen en percentages weer. Om u houvast te geven bij deze cijfers, wordt in sommige tabellen een vergelijking van het gebruik van uw organisatie gemaakt met het gemiddelde van de gemeentelijke afnemers:

  • Van gelijke grootteklasse op basis van het aantal inwoners (zie tabel 'Grootteklassen inwoners' bij Toelichting (vervolg));
  • Van gelijke grootteklasse op basis van het aantal actieve gebruikers (zie tabel 'Grootteklassen actieve gebruikers' bij Toelichting (vervolg));
  • Van heel Nederland.

BKWI geeft geen waardeoordelen. De interpretatie van weergegeven aantallen en percentages van uw organisatie in vergelijking tot grootteklassen is aan u.

Suwinet-Inkijk en Suwinet-Inlezen

In toenemende mate maken gemeenten naast en in plaats van Suwinet-Inkijk gebruik van Suwinet-Inlezen. Het komt regelmatig voor dat samenwerkingsverbanden gebruik maken van Suwinet-Inkijk terwijl (een deel van) de bijbehorende individuele gemeenten gebruik maken van Suwinet-Inlezen. Daarom is het lastig om in tabelvorm het gebruik van Suwinet-Inkijk en Suwinet-Inlezen weer te geven.

Er is daarom voor gekozen om hierover geen tabel op te nemen. De informatie kan vanzelfsprekend wel opgevraagd worden. Wanneer een gemeente samenwerkt met andere gemeenten in een samenwerkingsverband of taken uitbesteedt ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet, blijft de gemeente zelf verantwoordelijk voor doelmatig gebruik van Suwinet- Inkijk en Suwinet-Inlezen door zowel de gemeente zelf als voor gebruik door het samenwerkingsverband.

Klopt dit niet stuur dan een mail naar suwidesk@bkwi.nl

 

Afkortingen en definities

  • Raadpleging

Deze rapportage gebruikt het begrip 'raadpleging'. Een muisklik op de kolompagina of overzichtspagina in Suwinet- Inkijk wordt gezien als raadpleging.

De door de gebruikersbeheerder uitgevoerde acties voor het aanmaken en wijzigen van accounts worden niet meegeteld bij het aantal raadplegingen.

  • Gebruikers

Tenzij anders vermeld, wordt in de tabellen altijd uitgegaan van actieve gebruikers. Onder een actieve gebruiker wordt verstaan een medewerker die in de laatste maand van de rapportageperiode heeft ingelogd in suwinet-inkijk

  • Grootteklassen

In de tabellen hieronder wordt een overzicht gegeven van de grootteklassen op basis van het aantal inwoners van organisaties en op basis van het aantal actieve gebruikers van organisaties. Verderop in de rapportage worden deze grootteklassen aangeduid met afkortingen:

Grootteklasse actieve gebruikers

GKI-klassen

 

Mededelingen