1. Algemeen

1.1.  Totaal gebruik

Uitleg: Deze tabel geeft per maand het aantal raadplegingen in Suwinet-Inkijk weer. Het betreft de opvragingen van de hoofdpagina's, niet van de onderliggende pagina's. De raadplegingen zijn opgesplitst in acties voor het beheer van accounts en acties waarbij brongegevens worden geraadpleegd. Deze opsplitsing is aangebracht om een zo zuiver mogelijk beeld te geven van het gebruik van Suwinet-Inkijk.

1.1 totaal gebruik

Mogelijke oorzaken trendafwijking

Indien er een afwijking van de trend is, kan dit verschillende oorzaken hebben:

  • Toename van het aantal bijstandsaanvragen;
  • Onderzoek op basis van een specifiek thema;
  • Wetswijziging waardoor klantgegevens opnieuw worden geraadpleegd;
  • Vakantieperiode;
  • Aantal werkdagen in een maand.

Indien u geen aanwijsbare oorzaak kunt aangeven voor de afwijking, dan kan verder onderzoek nodig zijn; er kan sprake zijn van oneigenlijk gebruik van Suwinet-Inkijk. Een specifieke rapportage kan dan inzicht bieden. Aan de hand van de specifieke rapportages kunt u conclusies trekken over de afwijkende trend.

Een specifieke rapportage over de acties voor het beheer van accounts, of raadplegingen van brongegevens in een bepaalde periode kan dan inzicht bieden.

 

1.2.  Afgebroken zoekopdrachten

Uitleg: Onderstaande grafiek en tabel geven een overzicht van het aantal burgerservicenummers dat niet verder is bevraagd nadat bleek dat deze niet voorkwamen op de whitelist.

1.2 afgebroken zoekopdrachten

Mogelijke oorzaken trendafwijking

Wanneer gezocht wordt op een burgerservicenummer dat niet op de whitelist voorkomt verschijnt hiervan een melding. Wanneer het burgerservicenummer daarna niet meer bevraagd wordt is het de vraag waarom het in eerste instantie bevraagd is.

Een specifieke rapportage over de afgebroken zoekopdrachten in een bepaalde periode kan u uitgebreidere informatie geven over de inhoud van de raadplegingen en door wie de raadplegingen zijn gedaan.