Procedure aansluiting Suwinet Services voor gemeentelijke samenwerkingsverbanden / Gemeentelijke Sociale Diensten v1.3

De Gemeentelijke Sociale Dienst en Gemeentelijke samenwerkingsverbanden maken gebruik van Suwinet Services voor de uitvoering van de Participatiewet. BKWI zorgt ervoor dat gegevens over burgers en bedrijven door deze organisaties gedeeld worden, zodat binnen een paar seconden een digitaal klantdossier op maat beschikbaar wordt gesteld.

Vindt er binnen uw gemeentelijke sociale dienst of gemeentelijke samenwerkingsverband een wijziging plaats of wordt er een nieuw gemeentelijk samenwerkingsverband gevormd, dan wil BKWI u graag informeren over de procedure om gebruik te kunnen (blijven) maken van Suwinet Services.

Voor gegevenslevering van de bronnen via Suwinet Services, dient u meerdere documenten te ondertekenen voor:

  • RvIG GBA
  • BKWI (beheerder)

De autorisatieprocedure voor RvIG (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens) en BKWI geldt te allen tijde.

  • UWV alleen E-WWB (optioneel als u hier gebruik van wil maken)

De procedure van UWV is optioneel als u gebruik wil maken van deze gegevens.

Voor de overige bronnen van Suwinet Services is dit niet van toepassing. Hieronder zetten wij uiteen welke stappen u dient te ondernemen.