1. Autorisatieprocedure RvIG (BRP-gegevens)

Zowel een Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) als een gemeentelijk samenwerkingsverband hebben voor de uitvoering van hun taken Basisregistratie personen-gegevens (BRP) nodig. U dient een autorisatie aan te vragen bij RvIG om erkend te worden als afnemer. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met RvIG via info@rvig.nl.  Meer informatie kunt u vinden op  de site van het RIVG.

 Als GSD dient u voor het raadplegen van BRP gegevens binnen Suwinet Services contact op te nemen met BKWI. U ontvangt informatie over welke formulieren u dient te gebruiken en krijgt ondersteuning met het invullen van deze formulieren.

Als de goedkeuring van RvIG bij zowel u als BKWI is binnen gekomen, kunnen wij de wijzigingen doorvoeren en Suwinet Services voor u inrichten.

U kunt contact opnemen met de Suwidesk van BKWI via suwidesk@bkwi.nl of 0800-78943375.

  • Let op (1)

Indien u als gemeentelijk samenwerkingsverband onder delegatie via Suwinet Services wil beschikken over BRP gegevens (via RvIG), dan dient u tevens contact op te nemen met BKWI. U ontvangt informatie over welke formulieren u dient te gebruiken en krijgt ondersteuning met het invullen van deze formulieren.

Als de goedkeuring van RvIG bij zowel u als BKWI is binnen gekomen, kunnen wij de wijzigingen doorvoeren en Suwinet Services voor u inrichten.

U kunt contact opnemen met de Suwidesk van BKWI via suwidesk@bkwi.nl of 0800-78943375.

  • Let op (2)

Wanneer u een andere gemeentelijke samenwerkingsvorm heeft, die niet door RvIG wordt erkend, dan blijven de achterliggende gemeenten verantwoordelijk voor de taken én de gegevensverstrekking aan het samenwerkingsverband/ de GR.

BKWI heeft hiervoor een oplossing genaamd ‘één login voor samenwerkingsverbanden’. Bij interesse kunt u contact opnemen met de Suwidesk van BKWI via suwidesk@bkwi.nl of 0800-78943375.

Op de website van het RvIG is hier nog meer informatie over te vinden.