3. BKWI

Naast de autorisaties die u dient aan te vragen bij de verschillende bronnen, heeft ook BKWI als beheerder gegevens van u nodig voor de volgende rollen:

  1. Applicatiebeheerder
  2. Gemandateerde
  3. Security Officer

Ad 1. De applicatiebeheerder is binnen de organisatie het aanspreekpunt en de verantwoordelijke voor het beheer van de applicatie Suwinet.

Ad 2. De gemandateerde is binnen de organisatie gemachtigd tot het aanvragen en ontvangen van specifieke rapportages aangaande het gebruik van Suwinet.

Ad 3. De security officer is binnen de organisatie het aanspreekpunt en de verantwoordelijke voor alle activiteiten, op het gebied van informatiebeveiliging rondom Suwinet en rapporteert direct aan B&W.

Voor het aanmelden van een nieuw contactpersoon dient u de juiste contactgegevens door te geven. Op de pagina van Suwinet-Autorisatie hebben wij daar voorbeeldbrieven voor applicatiebeheerders, gemandateerden en security-officers voor.

Deze brief dient ondertekend te worden door een, namens burgemeester en wethouders van de gemeente bevoegd persoon (gemeentesecretaris / algemeen directeur). U dient deze brief op briefpapier van de organisatie, hetzij per post (bij voorkeur aangetekend) of ingescand per Suwinet-Mail (suwidesk@bkwi.nl.suwi) retour te zenden aan BKWI.

Als uw organisatie nog niet beschikt over Suwinet-Mail kunt u dit bij ons aanvragen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de Suwidesk van BKWI via suwidesk@bkwi.nl of 0800- 78943375.