2.  Aansluiting E-WWB UWV

Als u toegang wilt tot de E-WWB gegevens via het WIS-portaal, of bij eventuele wijzigingen, dan verloopt dit via BKWI. Dit is optioneel en dus alleen van belang als u hiervan gebruik wilt maken.

Beschikt u over een software applicatie waarmee u deze gegevens digitaal kunt ontvangen, dan kunt u gebruik maken van Suwinet-Meldingen.

Bij interesse kunt u contact opnemen met de Suwidesk van BKWI via suwidesk@bkwi.nl of 0800-78943375.