4. Flowchart aansluitprocedure

flowchart aansluitprocedure gemeenten op Suwinet

Voorbeeld 1:

GSD Ruimte en Rust voert alle taken (inclusief inburgering) zelf uit en heeft een eigen applicatie waarmee ze de bijstandsaanvragen verwerken.

Organisatie neemt contact op met BKWI. Er worden 4 procedures in werking gesteld:

  1. RvIG
  2. DUO
  3. UWV
  4. BKWI

Ad 1. GSD Ruimte en Rust neemt contact op met BKWI; het gaat hier niet om een samenwerkingsverband. Voor het bevragen van BRP gegevens via Suwinet Services wordt een aanvraagformulier ingevuld en opgestuurd naar RvIG.

Ad 2. GSD Ruime en Rust neemt contact op met DUO en levert de benodigde papieren aan. Vervolgens wordt de uitkomst van de verwerking teruggekoppeld aan de organisatie.

Ad 3. BKWI verstrekt de benodigde formulieren (Aanvraagformulier E-WWB) voor het inrichten van de digitale aanvraag bijstand en verstuurd deze naar UWV voor de verdere verwerking.

Daarnaast een aanvraagformulier voor het inrichten van Suwinet-Meldingen, deze wordt door BKWI verwerkt.

Ad 4. GSD Ruimte en Rust geeft middels de desbetreffende aanmeld- en wijzigingsformulieren bij BKWI de verschillende rollen door. Dit wordt door BKWI verwerkt.

Voorbeeld 2:

Samenwerkingsverband onder delegatie De Geheuvelde Rug voert voor de gemeenten Ruimte en Rust, Kalmte en Groenoord alle taken uit.

Organisatie neemt contact op met BKWI. Er worden 4 procedures in werking gesteld:

  1. RvIG
  2. DUO
  3. UWV
  4. BKWI

Ad 1. De Geheuvelde Rug neemt contact op met RvIG en levert de benodigde papieren aan. Het gaat hier om een samenwerkingsverband onder delegatie en De Geheuvelde Rug wordt erkend door RvIG.

Voor het bevragen van BRP gegevens via Suwinet Services wordt een aanvraagformulier ingevuld en opgestuurd naar RvIG. Er wordt door RvIG een tweede tabelregel aangemaakt en De Geheuvelde Rug ontvangt de credentials. Deze credentials worden doorgegeven aan BKWI zodat deze binnen Suwinet-Inkijk kunnen worden opgevoerd en gekoppeld aan De Geheuvelde Rug.

Ad 2. De Geheuvelde Rug neemt contact op met DUO en levert de benodigde papieren aan. Vervolgens wordt de uitkomst van de verwerking teruggekoppeld aan de organisatie.

Vervolgens wordt er contact opgenomen met BKWI voor het goed inregelen van de toegang tot het inburgeringsportal van DUO.

Ad 3. BKWI verstrekt de benodigde formulieren. Aanvraagformulier E-WWB voor het inrichten van de digitale aanvraag bijstand en verstuurd deze naar UWV voor de verdere verwerking.

Mogelijk neemt UWV rechtstreeks contact op met De Geheuvelde Rug om de definitieve inrichting vast te stellen. Daarnaast een aanvraagformulier voor het inrichten van Suwinet- Meldingen, deze wordt door BKWI verwerkt.

Ad 4. De Geheuvelde Rug geeft middels de desbetreffende aanmeld- en wijzigingsformulieren bij BKWI de verschillende rollen door. Dit wordt door BKWI verwerkt.

Daarnaast zullen de gemeenten Ruimte en Rust, Kalmte en Groenoord binnen Suwinet-Inkijk worden opgeheven.

Voorbeeld 3:

Gemeenschappelijke regeling Samen Sterk voert voor de gemeenten Ruimte en Rust, Kalmte en Groenoord de participatie taken uit. De inburgering en bijstandsaanvragen blijven bij de gemeenten.

Organisatie neemt contact op met BKWI. Er worden 2 procedures in werking gesteld:

  1. RvIG
  2. BKWI

Ad 1. Samen Sterk neemt contact op met RvIG en levert de benodigde papieren aan. Het gaat hier om een samenwerkingsverband volgens een gemeenschappelijk regeling (mandaat) en Samen Sterk wordt niet erkend door RvIG. Samen Sterk neemt contact op met BKWI en kan gebruik maken van de procedure ‘één login met logging per gemeente’.

De procedure wordt gestart en door BKWI verwerkt. Dit leidt ertoe dat medewerkers van Samen Sterk één login krijgen en bij elke bevraging binnen Suwinet-Inkijk kunnen kiezen of ze de taak uit voeren voor Ruimte en Rust, Kalmte of Groenoord. Dit wordt netjes verwerkt in de logging waardoor aan de protocollerings-eis van RvIG wordt voldaan.

Ad 4. Samen Sterk geeft middels de desbetreffende aanmeld- en wijzigingsformulieren bij BKWI de verschillende rollen door. Dit wordt door BKWI verwerkt.

Daarnaast zullen de gemeenten Ruimte en Rust, Kalmte en Groenoord binnen Suwinet-Inkijk blijven bestaan voor de uitvoer van andere taken.