4. Releases

Binnen de GeVS wordt releasematig gewerkt om zo gecontroleerd mogelijk en met zo min mogelijk risico wijzigingen te kunnen doorvoeren.

4.1  Releases

Verantwoordelijke: productbeheerder BKWI

Een ketenrelease is een cluster van ketenwijzigingen die gelijktijdig beschikbaar worden gesteld aan de keten, op vooraf afgesproken momenten per jaar; de releasedata. Door het CAB geaccordeerde wijzigingen worden op deze momenten geïmplementeerd. In principe hanteert BKWI een releaseschema van 1 x per maand.

4.2  Releasedata

Verantwoordelijke: CAB

Aan het eind van elk jaar worden door het CAB de maandelijkse releasemomenten voor het komende jaar vastgesteld. Aan deze releasemomenten wordt ook een uiterste datum van minimaal 4 weken vastgesteld, waarop wijzigingen nog in die specifieke release mogen worden ingepland.

De vastgestelde uiterste datum voor wijzigingen is de datum waarop voor de wijzigingen het gehele voortraject afgerond moet zijn. Dit wil zeggen dat voor deze wijzigingen het traject van impactbepalingen juist en volledig is doorlopen, zonder eventuele knelpunten. Van deze datum is alleen af te wijken als het CAB hiermee akkoord gaat en dit past binnen de komende releaseplanning.

Formele processtappen:

  • BKWI doet een voorstel voor de releasemomenten o.b.v. verwachte beschikbare capaciteit, feestdagen, onderhoudsmomenten etc.;
  • In het CAB worden de releasedata vastgesteld;
  • De vastgestelde data worden door de CMK-coördinator in de Releasekalender geplaatst;
  • De CMK-coördinator plaatst de Releasekalender op het CMK onder het tabblad ‘releases’ en ‘overzicht’.

 

4.3  Afstemming inhoud releases

De inhoud van een ketenrelease wordt ketenbreed afgestemd en vastgesteld in het CAB. De productbeheerder informeert de deelnemers van het CAB over de voorlopige inhoud van de release door middel van een Release Initiatie Document (RID). De partijen stemmen de inhoud van de release af binnen de eigen organisatie.

Het RID wordt voorafgaand aan het CAB in concept aangeboden aan de leden voor op- en/ of aanmerkingen. De definitieve RID wordt (na eventueel commentaar van de leden van CAB) 1 dag vóór de release formeel door het CAB vastgesteld; het ‘go-no go’-moment. Op basis van deze vaststelling wordt de release 1 dag later uitgevoerd.

4.4  Evaluatie release

Verantwoordelijke: CAB

Evaluatie van de implementatie van de wijzigingen vindt plaats na elke release. De evaluatie wordt gehouden in het eerstvolgende CAB na de desbetreffende release.

De CAB leden zijn daarbij verantwoordelijk voor het ophalen van de benodigde informatie in de eigen organisatie en voor de terugkoppeling naar het CAB en naar de eigen organisatie.

De release wordt in het CAB in het geheel besproken, dus naast issues naar aanleiding van wijzigingen worden ook onder andere de communicatie, testtrajecten e.d. geëvalueerd.