Suwinet-Autorisatie is bedoeld voor partijen die zijn aangesloten op Suwinet-Inkijk om daarin gebruikers te beheren of om gebruikers te beheren voor een applicatie die ze willen aanbieden aan dezelfde gebruikersgroep. Hierbij dient deze applicatie wel via Suwinet bereikbaar te zijn.

De Voordelen

  • Hergebruik van Suwinet-Autorisatie betekent gecentraliseerd gebruikersbeheer; geen dubbele kosten voor onderhoud door hergebruik van autorisatieprocessen en middelen.
  • Door registratie van autorisatierollen is een handig overzicht beschikbaar welke partijen gebruik maken van welke autorisaties.
  • De stapelbare autorisaties, waarbij aan één gebruiker meerdere autorisaties kunnen worden toegewezen, maken het mogelijk op een efficiënte wijze autorisaties aan gebruikers toe te wijzen.

Beschikbare documenten

Voorbeeldbrieven aanmelden/wijzigen contactpersoon

Voor het aanmelden van een nieuw contactpersoon dient u de juiste contactgegevens door te geven via onderstaande voorbeeldbrieven voor applicatiebeheerders, gemandateerden en security-officers.

De brief dient ondertekend te worden door een, namens Burgemeester en Wethouders van de gemeente bevoegd persoon (gemeentesecretaris / algemeen directeur).

U dient deze ondertekende brief op briefpapier van uw organisatie, hetzij per (bij voorkeur aangetekende) post (BKWI, St. Jacobsstraat 400, 3511 BT Utrecht) of ingescand per Suwinet-Mail (suwidesk@bkwi.nl.suwi) retour te zenden aan BKWI.
NB Alleen brieven voorzien van alle benodigde informatie worden in behandeling genomen.

Aanvragen Suwinet-Mail

Als uw organisatie nog niet beschikt over Suwinet-Mail kunt u dit bij ons aanvragen.

Disclaimer:

De afnemer geeft wijzigingen z.s.m. schriftelijk door. BKWI is gerechtigd de aangeleverde gegevens als juist te blijven beschouwen tot er nieuwe gegevens door de afnemende organisatie worden meegedeeld.

Uitleg begrippen

  • Applicatiebeheerder

Binnen de organisatie het aanspreekpunt en de verantwoordelijke voor het beheer van de applicatie Suwinet.

  • Gemandateerde

Binnen de organisatie gemachtigd tot het aanvragen en ontvangen van specifieke rapportages aangaande het gebruik van Suwinet.

  • Security Officer

Binnen de organisatie het aanspreekpunt en de verantwoordelijke voor alle activiteiten, op het gebied van informatiebeveiliging rondom Suwinet en rapporteert direct aan B&W.

Factsheet Suwinet-Autorisatie

Lees meer over Suwinet-Autorisatie in de factsheet Suwinet-Autorisatie.