Gegevensmodel

De basis voor SuwiML vormt het SGR. Het SGR bevat de definities van alle gegevens die worden uitgewisseld in het Suwidomein.

Dit Gegevensmodel bestaat uit een groot aantal gegevenselementen en hun definities, de definities van de entiteiten, en de vastlegging van de onderlinge samenhang. Een en ander wordt grafisch getoond in een aantal diagrammen.

De gegevens geven aan hoe eigenschappen van objecten in de werkelijkheid worden vastgelegd; een semantische gegevensdefinitie beschrijft een eigenschap, geeft het formaat aan van de waarde die de eigenschap kan hebben (bijvoorbeeld tekst, of datum), en waar dat van toepassing is het bereik van die waarden (dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van een tabel).

Het SGR onderscheidt logische groepen van gegevens, zoals persoonsgegevens, dienstverbandgegevens, uitkeringsgegevens en re-integratiegegevens.