Handleiding Suwinet-Mail v2.5

1.   Inleiding 

1.1.      Doel en toepassingsgebied

Deze handleiding is bedoeld voor organisaties die gebruik maken of willen gaan maken van Suwinet-Mail.

Met deze handleiding wordt aangegeven hoe Suwinet-Mail is opgebouwd, welke stappen gevolgd moeten worden om een aansluiting te realiseren en welke partijen op welk moment betrokken zijn bij de procedure aanvraag Suwinet-Mail.

1.2.      Met welke bronnen bestaat samenhang?

  • Handreiking Suwinet-Mail in de praktijk
  • Verantwoordingsrichtlijn_GeVS
  • (Technische) Handleiding Suwinet-Mail van Gemnet (op te vragen bij KPN Lokale Overheid)