2. Inloggen en navigeren

2.1.       Inloggen op Suwinet-Inkijk

Log in op Suwinet-Inkijk met het gebruikersbeheerdersaccount dat u heeft gekregen. Voor het aanmelden van een applicatiebeheerder/gebruikersbeheerder dient u de juiste contactgegevens door te geven aan BKWI via de voorbeeldbrief voor het aanmelden/wijzigen van een applicatiebeheerder.

Inlogscherm Suwinet-Inkijk

Afbeelding 1. Inlogscherm Suwinet-Inkijk

 Suwinet-Inkijk vraagt u wanneer u voor het eerst inlogt het wachtwoord te wijzigen in een nieuw wachtwoord.

De eisen waaraan dit nieuwe wachtwoord moet voldoen zijn als volgt:

1.Het wachtwoord moet bestaan uit minimaal 8 tekens, waarvan in ieder geval één teken voorkomt uit elk van de onderstaande series:

 • 0123456789
 • ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 • Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 • o ~!@#$%^&*()-_=+[ ]{ }|;:,.<>/?

2.Het wachtwoord mag niet gelijk zijn aan uw voornaam, uw achternaam of uw gebruikersnaam

3. Het wachtwoord mag niet gelijk zijn aan één van de laatste 10 eerder gekozen wachtwoorden

4. Het wachtwoord moet minimaal 3 tekens verschillen van een eerder gebruikt wachtwoord

Het wachtwoord is 56 dagen geldig. Na deze periode verplicht Suwinet-Inkijk de gebruiker het wachtwoord te wijzigen. Suwinet-Inkijk geeft een aantal dagen voor het verlopen van het wachtwoord op het inlogscherm aan hoeveel dagen het wachtwoord nog geldig is.

Als het wachtwoord na 56 dagen niet gewijzigd is wordt het account automatisch geblokkeerd.

Indien een gebruiker van Suwinet-Inkijk langer dan 45 dagen niet inlogt op Suwinet-Inkijk wordt het account automatisch geblokkeerd.

Zowel het wachtwoord wijzigen na 56 dagen als eenmaal in de 45 dagen inloggen op Suwinet- Inkijk geldt voor alle gebruikers, dus ook voor gebruikersbeheerders.

Wanneer u als gebruikersbeheerder een wachtwoord verstrekt aan een Suwinet-Inkijk gebruiker, moet deze gebruiker het door u verstrekte wachtwoord binnen 14 dagen wijzigen anders wordt het account geblokkeerd.

2.2. Starten van de Gebruikersadministratie

Nadat u succesvol bent ingelogd komt u op de homepage van Suwinet-Inkijk.

De Gebruikersadministratie wordt gestart door op de knop "Gebruikersadministratie", rechtsonder op de homepage, te klikken.

homepgae Suwinet-Inkijk

Afbeelding 2. Homepage van Suwinet-Inkijk

 

U bevindt zich nu op de navigatiepagina van de Gebruikersadministratie

Navigatiepagina van de Gebruikersadministratie

Afbeelding 3. Navigatiepagina van de Gebruikersadministratie

U bevindt zich nu op de navigatiepagina van de Gebruikersadministratie. De navigatiepagina van de Gebruikersadministratie bestaat uit twee delen:

 • Zoeken en bladeren
 • Zoek-/bladerresultaat

Zoeken en bladeren bevat de volgende componenten die het beheren van gebruikers en gebruikers-gerelateerde zaken mogelijk maken (Zie ook afbeelding 3):

 • Map toont de organisatie waarvoor u geautoriseerd bent om de gebruikersadministratie te beheren. Daarnaast geeft Map aan op welke plek u zich bevindt in de In Zoek-/bladerresultaat staan alle accounts, die horen bij de naam van de Map.
 • Onder Submap vindt u de submap(pen) die u heeft aangemaakt voor uw organisatie. Hiermee kunt u bij veel accounts een onderverdeling maken voor het overzicht. U kunt ze opsplitsen per afdeling of Zie paragraaf 3.6.
 • Als er nog geen Submap is aangemaakt staat deze optie uitgegrijsd.
 • Met de optie Max. gebruikers per pagina kunt u aangeven hoeveel accounts u per pagina wilt zien.

In onderstaande tabel volgt een korte uitleg over de betekenis van de diverse buttons:

herstelbutton Hiermee worden de velden die u gekozen of ingevuld heeft bijSubmap of Zoek ongedaan gemaakt en krijgt u het initiële scherm terug.
zoekbutton De Zoekknop gebruikt u altijd om de door u gekozen of ingevulde waarden bij Submap of Zoek uit te voeren.
detailsmap Hiermee komt u in het details-scherm waarin u eigen autorisatieskunt aanmaken en/of nieuwe submappen. Zie 2.5
nieuwe gebruiker button Door middel van deze knop maakt u een nieuw gebruikersaccount aan in de map waarin u zich op dat moment bevindt. Zie 3.1
export gebruikers Met behulp van deze button kunt u een csv bestand downloaden met een (status-)overzicht van alle Suwinet-Inkijk accounts van uw organisatie.

 

Het tweede deel (Zoek/bladerresultaat) toont een lijst van alle gebruikers in de gekozen map/submap na een zoekactie. (Zie afbeelding 3).

2.3. Navigeren door de mappen

Onder de hoofdmap kan een submap (Dochter map) worden aangemaakt (zie 3.6-Mappen aanmaken). Hiermee kunt u de organisatie onderverdelen in ‘afdelingen’, waardoor het beheer overzichtelijker wordt.

Indien er submappen aanwezig zijn kunt u naar een submap navigeren door via het ‘pull- down menu’ een submap te selecteren en vervolgens op de ‘Zoek’ knop te drukken.

Er is geen pull down menu wanneer er geen of slechts 1 submap aanwezig is. Als er 1 submap aanwezig is kunt u deze selecteren door een vinkje in het vinkboxje te plaatsen en vervolgens op de ‘Zoek’ knop te drukken.

Het is mogelijk om een submap uit meerdere submappen te laten bestaan, waardoor een boomstructuur aan organisatieonderdelen ontstaat.

Vanuit een submap kan men terug navigeren door bij ‘Map’ op de gewenste map link te klikken (Zie afbeelding 4).

Navigeren in de Gebruikersadministratie

Afbeelding 4. Navigeren in de Gebruikersadministratie

2.4. Gebruiker zoeken

Het is mogelijk om op diverse manieren een gebruiker te zoeken. Dit doet u als volgt:

 1. Kies een categorie uit het drop-down menu van de component ‘Zoek’. Zoekcategorieën zijn: Achternaam gebruiker, E-mail adres, Inlognaam, Map, Naam gebruiker, Rol id, Voornaam gebruiker
 2. Vul de zoektekst in het invulveld in
 3. Klik op button Zoek om uw zoekopdracht uit te voeren

zoekbutton

Het resultaat wordt op dezelfde pagina getoond in het Zoek-/bladerresultaatgedeelte (zie afbeelding 3).

Om een zoekactie succesvol uit te voeren, dient u het volgende in de gaten houden:

 • De zoekfunctie zoekt vanaf de map waarin u staat tot in eventueel aanwezige Andersom is niet mogelijk.
 • De zoektekst moet minstens 3 tekens bevatten

2.5. Details map

Voor overzichten van rollen, beheerders en submappen (=Dochter mappen), klikt u op de knop:

detailsmap

Een pagina met drie tabellen Rollen, Beheerders (=gebruikersbeheerder) en Dochter mappen (= submappen) wordt geopend. Hieronder volgt een beschrijving van deze drie tabellen.

details map

Afbeelding 5. Overzicht van Map

2.5.1 Tabel Rollen

De tabel Rollen bestaat uit de kolommen:

 • Volgnummer
 • Id
 • Naam
 • Afdeling
 • Categorie
 • Kans op onzorgvuldig gebruik
 • Verwijder2

schema rollen

Afbeelding 6. Schema rollen

2.5.2 Tabel Beheerders (= gebruikersbeheerders)

Zodra er gebruikersbeheerdersaccounts zijn aangemaakt staan deze accounts ook hier vermeld. Bepalend is de gekozen map. Van de gebruikersbeheerders worden de Map, waaronder ze horen, en de Naam vermeld.

2.5.3 Tabel Dochtermappen (= submappen)

Hier staan alle submappen van de Map waar u zich op dat moment bevindt.

2.5.4 Terugkeren naar gebruikerslijst

U kunt vanuit ‘details map’ terugkeren naar de lijst met gebruikers door op ‘Navigatie’ te klikken in de linkerkolom.

navigatie