Een van de handige functies van Suwinet is Suwinet-Mail; met Suwinet-Mail kunnen partijen die gebruik maken van Suwinet, vertrouwelijke informatie sturen via een besloten netwerk.

Naast het feit dat Suwinet-Mail eenvoudig in gebruik is, worden de risico's die zijn verbonden aan het mailen van klantgegevens aanzienlijk verkleind doordat het via een besloten netwerk plaatsvindt.

Er zijn diverse overheidsorganisaties aangesloten op Suwinet-Mail. In de Tabel Suwinet-Mail domeinnamen staat welke partijen dat zijn.

Ontvangen maandelijkse rapportage via Suwinet-Mail

Vanzelfsprekend wordt over het gebruik van de verschillende diensten op Suwinet gerapporteerd aan de aangesloten partijen.BKWI heeft twee soorten rapportages: generieke en specifieke rapportages.

Generieke rapportages worden elke maand automatisch klaargezet binnen Suwinet-Inkijk. Deze geven een globaal beeld van het gebruik en bevatten geen persoonsinformatie.

U kunt de generieke rapportage ook automatisch via Suwinet-Mail ontvangen. U heeft daarvoor wel een Suwinet mailadres nodig. Daarnaast kunt u vorige maandrapportages via Suwinet raadplegen als u daartoe autorisatie heeft.

Voor vragen of aanmeldingen kunt u contact opnemen met de Suwidesk via telefoonnummer 0800-SUWIDESK (0800-78943375) of via e-mail: suwidesk@bkwi.nl.

Factsheet Suwinet-Mail

Lees meer over Suwinet-Mail in de factsheet Suwinet-Mail.

Downloads

Suwinet in 20 vragen