Suwinet Services

Wij ontwikkelen Suwinet Services voor de Suwipartijen UWV, SVB en gemeenten, zodat zij op een veilige en snelle manier gegevens met elkaar kunnen delen. Hierdoor ervaren burgers een betere dienstverlening

Via Suwinet Services kunnen overheidsorganisaties gegevens van burgers en bedrijven digitaal bij elkaar opvragen en naar elkaar sturen.

Suwinet-Inkijk

Biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om gegevens van burgers, die bij andere overheidsorganisaties of basisregistraties zijn opgeslagen, te raadplegen in een webtoepassing.

Suwinet-Rapportage

Binnen de Suwiketen dient elke aangesloten organisatie in controle te zijn aangaande de beveiliging van de eigen delen van Suwinet.

Elke organisatie heeft hierin haar eigen verantwoordelijkheid en bepaalt zelf hoe zij dit proces heeft ingevuld. Aangezien interne controle de rechten van de medewerkers raakt, heeft de organisatie ook rekening te houden met de wettelijke bepalingen hieromtrent.

BKWI heeft twee soorten gebruiksrapportages: generieke en specifieke gebruiksrapportages.

Suwinet-Inlezen

Biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om gegevens van diverse andere overheidsorganisaties direct in hun bedrijfsapplicatie in te lezen en voor in te vullen in e-formulieren.

Suwinet-Mail

Stelt aangesloten partijen (zoals Gemeentelijke Sociale Diensten, SVB en UWV) in staat mail te versturen via het besloten netwerk Suwinet.

Suwinet-Meldingen

Wordt gebruikt om informatie over te dragen tussen burgers en overheidsorganisaties en tussen overheidsorganisaties onderling.

Suwinet-Autorisatie

Is de gebruikersadministratie van Suwinet-Inkijk en wordt gebruikt om rollen toe te wijzen aan gebruikers van Suwinet-Inkijk. Ook kan Suwinet-Autorisatie dienen als autorisatieservice voor applicaties van andere Suwipartijen.

Suwinet-Standaarden

Garanderen een eenduidige, gestandaardiseerde en veilige gegevensuitwisseling. Uitwisseling van gegevens via Suwinet dient volgens deze standaarden plaats te vinden:

  • SUWI Gegevens Register
  • Ketenafspraken ICT-beheer
  • Ketenarchitectuur Werk en Inkomen (KARWEI)
  • Privacy & Beveiliging