2. Aanvragen

Als u gebruik wilt maken van de centrale voorziening middels een A-to-A koppeling dan kunt u het aanmeldformulier1 ‘Aanmeldformulier centrale voorziening’ invullen en mailen naar suwidesk@bkwi.nl.

Voor meer informatie over het invullen van het aanmeldformulier kunt u contact opnemen met de servicedesk van BKWI via suwidesk@bkwi.nl of 0800-7894337.